Viewing posts from : novembre 2016Obligaciones fiscales
novembre 24 / Negocis, Restauració

Obligacions fiscals. Impostos (1)

L’IVA o impost sobre el valor afegit és un tribut o impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum i grava els lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuats per empresaris i professionals.

Read the article

Sapiens CosmoCaixa
novembre 15 / Exposició Cosmocaixa, Ferran Adrià, Sapiens

SAPIENS. COMPRENDRE PER CREAR

Ja es pot visitar l’exposició Sapiens. Comprendre per crear al CosmoCaixa Barcelona. Aquesta exposició té per objectiu endinsar-se en el concepte del procés creatiu a través d’un fil argumental com és la gastronomia

Read the article

Conferencia Mise en Place
novembre 3 / Negocis, Restauració

MISE EN PLACE ESTÀ DE GIRA

Mise en place està de gira i té per objectiu apropar el projecte que CaixaBank i elBulliFoundation han ideat conjuntament per al sector de la restauració. El resultat final, un llibre inspiracional i un complet manual

Read the article