VIDEOS

Blog

Bitàcora d'un espai d'innovació

La prevenció contra incendis

març 4, 2021

L’estructura, les parets i els sostres del local han d’oferir una estabilitat i una resistència al foc que depenen de l’alçària de l’edifici on se situen.

segueix llegint

La ventilació i la climatització del teu negoci de restauració

febrer 19, 2021

El local d’una activitat de restauració ha d’estar ventilat, ja sigui mitjançant ventilació natural o forçada.

segueix llegint

L’aïllament acústic de bars i restaurants

febrer 8, 2021

Les activitats de restauració, com qualsevol altra activitat, no han de provocar en el veïnat un nivell d’immissió de soroll per sobre del límit legal.

segueix llegint

L’accessibilitat del teu bar o restaurant

gener 26, 2021

En el Codi d’Accessibilitat de Catalunya s’estableix que els locals de més de 50 places han de disposar d’un itinerari adaptat,

segueix llegint

La instal•lació elèctrica i de gas de bars i restaurants

gener 12, 2021

La instal•lació elèctrica dels locals de restauració és del grup I (local de concurrència pública) d’acord amb el Reglament electrotècnic.

segueix llegint

Legalització de les instal•lacions d’un bar o restaurant

desembre 31, 2020

El procediment de legalització és el conjunt d’etapes i controls que cal superar per a justificar, davant de l’autoritat competent, que una activitat determinada compleix els requisits legals aplicables.

segueix llegint

Donar d’alta les instal·lacions i els subministraments del teu restaurant

desembre 15, 2020

A més dels informes inicials i els projectes que s’han de realitzar per a obtenir la llicència d’obertura d’un local, té una importància vital que comprovis sempre les possibilitats de subministrament per al teu local.

segueix llegint

Empreses, professionals i industrials per adequar el teu restaurant

desembre 3, 2020

Com hem anunciat a l’hora de determinar les millores que s’han d’escometre en un local per a obtenir-ne la llicència de posada en funcionament, és necessari comptar amb una sèrie de professionals, empreses i industrials determinats.

segueix llegint

Projectes

CaixaBankLab Campus

CaixaBankLab Campus

Wine Tour

banner2

Empreneduría en restauració

Emprenedoria en restauració

T'ho explico a la cuina

Agrobank

Agrobank

Exposició Cosmocaixa - Bullipedia

Cosmocaixa
logo elbullifoundation