La pregunta està plantejada amb la intenció de vendre millor un determinat vi.

Read the article