¿Què és elBulliFoundation?

elBulliFoundation és un espai situat a Barcelona, on un equip de 70 persones amb el lema “menjar coneixement per alimentar la creativitat” treballa sobre diversos projectes sota el paraigua de Sapiens, una metodologia per comprendre un àmbit, una disciplina o el seu resultat, descodificant els processos que hi intervenen, des del procés creatiu fins a l’experiencial, i tot analitzant la història des d’una perspectiva creativa i evolutiva. La metodologia Sapiens tindrà aplicació en educació i innovació.