Per determinar l’import de diners que necessito per a muntar el restaurant he d’establir:

 • La inversió que he de fer com a empresari per a engegar-lo.
 • Els diners que he de deixar disponibles a l’empresa inicialment perquè pugui mantenir-la fins a l’obertura i fins que generi prou tresoreria operativa.

Aquí tractarem d’explicar de manera senzilla els diferents conceptes que hem de tenir en compte quan volem iniciar un negoci de restaurant. Es tracta de pensar en tot el que necessitem invertir perquè, posteriorment, puguem establir un pla de com aconseguirem els diners necessaris per a portar-ho a terme.

Per a quantificar la inversió que cal efectuar, hem de comptar tant el cost d’obres de posada en marxa o de millora, com tots els costos inicials fins al dia que obrim les portes als nostres clients (salaris, inversió en existències, proves, etc.). Té una importància vital mesurar bé quina serà aquesta quantitat, ja que condicionarà el futur i la rendibilitat del restaurant des del començament.

Començarem definint què és una inversió: una inversió en el sentit econòmic estricte és una col•locació de capital per a obtenir un guany futur.

Així, quan parlem d’inversió, el primer que hem de comprendre és que en el moment que fem una inversió ens hem de comprometre a generar els diners suficients per a retornar-la, assumint alhora que en tota decisió d’inversió hi ha un risc implícit. A més, sigui quin sigui l’origen dels diners que s’inverteixen en l’empresa (recursos o diners propis, d’altres socis o de bancs) són uns diners que es deuen i l’activitat ha de retornar-los amb els resultats dels anys pròxims.

 

recuperacio inversio restaurant

 

Això és essencial per a comprendre on ens estem ficant.

Òbviament, per a muntar un negoci, el més important és tenir recursos. Per molt bona que sigui la idea que em mou, per molt ben situat que estigui el local de què disposo, si és el cas, per molt gran que sigui el meu entusiasme, si no disposo dels recursos necessaris és pràcticament impossible obrir un negoci.

Ara bé, quants diners necessito? És impossible fixar una xifra en general, ja que cada tipus de negoci requerirà d’una inversió específica, per al càlcul de la qual entren en joc molts paràmetres diferents. Per aquest motiu és imprescindible preparar un model de negoci.

També és molt important que es produeixi un equilibri entre els recursos que tens, el que et costarà la inversió en total i el que guanyaràs per a retornar aquesta inversió, si és que es tracta d’uns diners prestats. Per aquesta raó, el somni per a tota persona que munta un negoci seria disposar de diners propis, encara que igualment s’ha d’anar amb molta cura. Muntar un establiment és un càlcul, és com tenir accions en borsa: el guany pot ser més o menys alt, però els riscos també poden ser elevats. L’avantatge, si ets el propietari, és que controles l’empresa i tens el poder de decisió.

En definitiva, per determinar el muntant que necessitem per a obrir un restaurant hem de respondre a algunes preguntes prèvies:

 • Llogaré un local o el compraré?
 • Hi he de fer obres?
  • Obra nova
  • Remodelació
  • Restyling
 • Quant em costarà l’obertura?
 • Quins són els costos d’obertura?
 • Necessito diners per a la compra dels primers aprovisionaments de mercaderies? El celler, per exemple?
 • Què s’ha de tenir en compte per a entendre quant diners he d’invertir?
  • Si el local té llicència o no.
  • Si és un lloguer o una compra.
  • Mida del local (100 m2, 200 m2, 300 m2…).
  • Inversió mitjana per m2.
  • Inversió mitjana per nombre de cadires.