como elaborar plan negocio restaurante

Si no has fet mai un pla d’aquest tipus i no entens gaire de negocis, és aconsellable acudir a un gestoro a algú que t’ajudi a ordenar els números. És essencial que, encara que el pla el faci un professional, tu entenguis el que està fent.

Al cap i a la fi, tu estaràs present en el dia a dia del negoci i has de recordar el pla econòmic del negoci en cada decisió que prenguis.

Hi ha molta gent que no comprèn el que conté el pla del propi negoci. Per això és crucial fer-ho junts, seure amb el gestor o el comptable.

Abans de començar, volem exposar algunes característiques d’un negoci rendible

Quan es té un negoci que dóna qualitat, si es vol que sigui rendible hauria d’ajustar-se al màxim a les premisses següents:

 • S’ha de produir una equació entre inversió i rendibilitat.
 • El lloguer ha de ser d’un mínim de deu anys, i no pot representar més del 5% de la facturació.
 • El negoci ha de donar regularment un 15% aproximat de beneficis abans d’impostos.
 • L’estructura del compte d’explotació hauria de ser semblant a aquesta:

+ 100% Ingressos
– 30% Matèries primeres
– 33% Personal
– 5% Lloguer
– 17% Despeses generals
= 15% Resultat d’operacions (EBITDA)

 

 • Per a tenir un equilibri entre la inversió i la capacitat de generar beneficis del restaurant, la inversió que cal fer no hauria de superar el 80% dels ingressos previstos del restaurant d’un any normal. A tall d’exemple, pel que fa a compte de resultats obtindríem el següent:

+ 600.000,00 € Ingressos
= 90.000,00 € Resultat d’operacions previst o EBITDA (15%)
– 24.000,00 € Interessos (5% sobre 480.000, que és el 80% de 600.000)
– 48.000,00 € Amortització (480.000 en 10 anys)
= 18.000,00 € Benefici abans d’impostos (BAI)
– 5.400,00 € Impost sobre societats (IS)
= 12.600,00 € Resultat net

Quant a planificació de tresoreria, es traduiria en:

= 60.600,00 € Cash o diners generats (EBITDA – interessos – IS)
– 48.000,00 € Devolució de capital (a 10 anys)
= 12.600,00 € Excedent de caixa

 

 • És important equilibrar els imports d’amortització amb els imports de devolució de capital. D’aquesta manera, el resultat net d’explotació serà molt semblant als diners realment generats o excedent de caixa.
 • Si fem més diners d’aquest mínim requerit per a retornar la inversió, hem d’avançar, primer, la devolució dels préstecs a bancs, familiars, amics o socis. El benefici arribarà més tard, però així eliminem risc.
 • Procura que la ubicació del restaurant sigui un lloc de trànsit i adapta el teu calendari d’obertura a aquest trànsit.
 • És molt important agafar una bona ratxa econòmica; és a dir, que no hi hagi una crisi en aquest moment.
 • La teva oferta no hauria de passar de moda, ni estar descontextualitzada.
 • Cal mantenir una il•lusió i una motivació, tant en tu mateix com en l’equip.
 • En tot negoci de restaurant cal tenir en compte el moment en què s’incorren en despeses i costos d’inversió i operació segons sigui, abans, durant i esperem que mai després de l’operació del restaurant:
  • Abans
   • Inversió
   • Despeses d’obertura
  • Durant
   • Despeses d’operació
  • Després
   • Acomiadament de personal
   • Tancament d’empresa
    • Serveis legals
    • Notaria
    • Gestoria fiscal
    • Taxes
    • etc.