plan negocio restaurante

Per a poder posar en marxa el nostre restaurant hem de tenir molt clar què necessitem, quant ens costarà i com ho pagarem.

Per això començarem fent un pla d’inversions on inclourem tot el que sigui necessari per a obrir el nostre negoci, identificant-hi les coses que hem de comprar i les despeses en què hem d’incórrer. No ens podem oblidar de dotar el restaurant de les existències necessàries per a poder obrir el primer dia ni de tenir un coixí per a poder aguantar els primers mesos.

Així, per a muntar un projecte és essencial tractar de plasmar tots els temes tractats en aquest llibre en xifres i imports. Per això hem de fer una relació de tots els imports relacionats amb la inversió, el finançament i l’activitat del negoci en un document que ens permeti analitzar l’equilibri entre els diners que hem de posar per a fer-ho realitat, i el temps i la manera en què recuperarem aquests diners.

Una vegada tinguem clar què és el que necessitem i quants diners ens costarà, hem de deixar clar d’on traurem els diners. Aquesta serà una decisió molt important, ja que el percentatge de diners propis, de socis o del banc tindrà un impacte important en la llibertat per a prendre decisions en el futur.

No fer-ho així, és a dir, no avaluar aquesta equació entre la inversió, el que es pugui guanyar per a pagar-la, etc., constitueix un dels grans errors de moltes persones que decideixen tirar endavant un negoci de restauració. Sense aquest exercici, difícilment el projecte podrà funcionar, i encara que el negoci vagi bé i hi guanyis diners, pot ser que, per manca de previsió, no siguin suficients per a sufragar totes les despeses o els compromisos per a retornar els que ens hagin prestat.

D’altra banda, si hem previst que els diners ens els presti un banc, serà impossible que ens aprovin aquest préstec sense un pla econòmic del negoci que demostri o prevegi com els hi retornarem de forma detallada, clara i realista.
En definitiva, un pla econòmic de negoci ha de contestar les preguntes següents:

 1. Quants diners necessito per a muntar el restaurant?
 2. Quina previsió faig de quant guanyarà el restaurant?
 3. Quants diners necessito que guanyi el restaurant per a estar equilibrat amb la inversió que s’ha de fer? En definitiva, quin és el mínim de diners que ha de donar de benefici per a poder retornar la inversió?
 4. Qui em pot ajudar o deixar els diners que necessito per a fer el meu restaurant?
 5. Com accedeixo a aquests diners?
 6. Com puc controlar el pla econòmic del restaurant?
 7. Com faig l’anàlisi i la previsió a llarg termini per a tenir la visió global del futur del restaurant?
 8. Què faré abans, durant i espero que mai després?

Finalment, volem recalcar alguns aspectes que creiem que són importants per a posar en marxa un pla econòmic del negoci al teu restaurant que permeti recuperar la inversió i aconseguir beneficis.
El pla de negoci no és només un paper, sinó que respon a una estratègia empresarial a llarg termini. Per això volem insistir en el següent:

 • Per al desenvolupament i la implementació del pla de negoci és necessari:
  • el pla de viabilitat econòmica amb previsió d’estats de situació a 1, 3, 5 i 10 anys (cal pensar en la jubilació del negoci), i
  • un sistema de planificació i seguiment pressupostari.
 • És molt important tenir en compte que: Benefici net d’explotació NO és IGUAL A Cash o diners de què es pugui disposar
 • És indispensable comprometre els responsables de cada secció de l’equip del restaurant al pressupost. Si un falla, tots fallen.

El compte d’explotació és únic. Així, cal concretar amb cada responsable la informació sobre rendibilitat en els termes i els conceptes que coneix i sap o pot aplicar:

 • Al director del restaurant: calendari d’obertura, persones requerides per servei, tiquet mitjà objectiu, proporció de venda de gastronomia en relació amb celler, etc.
 • Al cap de cuina: objectiu de cost de matèries primeres, relació directa o indirecta producció-servei, pressupost d’inversió en maquinària i estris de cuina, etc.
 • Al director de sala: persones requerides per servei, pressupost d’inversió o reposició d’utillatge i maquinària de servei.
 • Al responsable de celler: objectiu de cost del celler, possible inversió en celler.