CosmoCaixa Sapiens

En un projecte conjunt entre elBullifoundation i CaixaBank es va presentar la primera exposició del projecte de la Bullipedia anomenada “Sapiens. Comprendre per crear“.

Sapiens, comprendre per crear, va ser una mostra única i participativa, que proposava al visitant un sistema de relacions dinàmiques en què la mirada creativa de cadascú era fonamental per comprendre el que revela. El pa amb tomàquet només és l’excusa per fer evident allò que implica la teoria general de sistemes, remuntar-se a Aristòtil i Hegel, i aplicar la teoria de «tot té a veure amb tot»; o també per centrar-nos en el camp de la biologia i, en concret, l’aportació de Ludwig von Bertalanffy el 1960, que va acabar de definir la teoria general de sistemes i va demostrar que les organitzacions no són ens estàtics, sinó que les múltiples interrelacions els permeten retroalimentar-se i perfeccionar-se en els processos.

exposicio sapiens cosmocaixa

«Endreça!», «Contextualitza!», «Classifica!», «Imagina!» i «Crea!» eren els àmbits que van constituir aquesta singular mostra. A través seu, i partint de l’exemple del pa amb tomàquet, els visitants van poder fer un recorregut obert i participatiu en el qual van descobrir la interrelació que s’estableix entre el tot i les parts, i alhora van imaginar nous escenaris possibles. La interpretació i la mirada de cadascú eren essencials en el procés de comprensió. Un pa amb tomàquet és una recepta universal amb resultats particulars.

Només les respostes a la pregunta «Què és per a tu un pa amb tomàquet?», en què reconeguts cuiners van donar la seva opinió, ja deixen palès que una recepta tan senzilla pot donar resultats molt complexos. El recorregut per la mostra va presentar propostes per comprendre tot el que pot facilitar un procés creatiu. L’exposició cobrava vida a través de la participació dels visitants i va obrir un seguit d’interrogants sobre les coses que donem per sabudes, obrint nous camins, aprofitant l’experiència que Ferran Adrià té sobre la cuina i els seus processos d’innovació en aquest camp. Perquè de ben segur que no és el mateix un pa amb tomàquet per a un jove, un adult, un infant, un casat o un solter.

L’ordre és eficiència

Quantes vegades a la vida ens han dit: «Endreça!». I és que, sota aquest imperatiu, es posa en marxa la capacitat de diferenciar els elements, definir els objectius, identificar categories i decidir la prioritat dels usos. Un procés que és determinat per la mirada de cada individu en funció de la relació que estableixi amb les seves prioritats i els seus objectius. Sapiens ens va proposar adoptar una mirada activa a l’hora d’observar qualsevol cosa que forma part de la nostra vida i veure les diverses interrelacions que podem establir només posant ordre.

exposicio sapiens cosmocaixa

Com es menja un elefant? A trossos!

Aquest acudit ens recorda que per solucionar un problema complex cal fragmentar-lo. I això és el primer punt de la metodologia Sapiens: delimitar l’objecte d’estudi i contextualitzar-lo. Primer de tot, cal entendre si parlem realment d’un animal, d’un aliment o d’un problema. Què passaria si es preguntés el mateix a Burundi? Doncs, probablement la resposta seria: «Ara ja no ens el mengem, però abans en fèiem sopa o estofat», tal com mostra el fax rebut des de la societat gastronòmica de Burundi amb la recepta de la sopa d’elefant del 1996.

Si s’investiga un producte a fons, s’obre un univers múltiple i aleshores apareixen nous escenaris que probablement no s’havien imaginat mai. Des d’una visió més holística, la mostra va plantejar escenaris de futur d’alguns sistemes que conformen el camp de la gastronomia. També va anticipar com s’imagina elBulliLab el pa amb tomàquet del futur.

De la biblioteca de Babel a Viquipèdia

Perquè la informació esdevingui coneixement, ha de ser accessible, i cal classificar-la creant un sistema rigorós que ens permeti generar tantes relacions com possibilitats creatives es puguin donar. Si es classifiquen tots els elements d’una mateixa disciplina, això permet determinar què sabem i què ens fa falta per saber.

Això és el que va aplicar Dmitri Mendeléiev el 1869 quan va crear la taula periòdica i es va adonar que li faltaven elements. La taula periòdica ha anat evolucionant al llarg dels segles, i el gener del 2016 es classificava el que és fins ara l’últim element superpesant, el 118, un gas noble radioactiu. Seguint aquest exemple, l’exposició va presentar una taula de productes no elaborats encara per classificar. La taula va mostrar la densitat de cada àmbit , i això va permetre veure ràpidament quines àrees estan menys explorades.

Eines, tècniques i tecnologia

Del primer ganivet de pedra al d’acer hi ha un llarg camí. L’evolució del tall de pedra al llarg del paleolític dóna lloc als primers ganivets de sílex, que són els avantpassats directes dels ganivets actuals. Aquest desenvolupament va ser possible gràcies a la tècnica primer i a la tecnologia després, que ens ha permès evolucionar i crear noves eines per a nous usos determinats. Segons el mètode Sapiens, parlem de tècnica quan es tracta d’un procés en què no hem utilitzat la ciència com a recurs, sinó la intuïció, l’observació i la imaginació; i parlem de tecnologia quan hi intervé el coneixement científic.

El pa amb tomàquet, una recepta universal amb resultats particulars

Tretze reconegudíssims cuiners van mostrar la seva creativitat fent elaboracions amb pa amb tomàquet, i van proposar als visitants que participessin en un procés creatiu tot elaborant un caneló tan sols amb tres ingredients, que es va poder tastar al restaurant de CosmoCaixa. L’experiment va demostrar que crear és molt senzill: de fet, tothom ho fa constantment.

exposicio sapiens cosmocaixa

Comprèn!

Després del pas pels diferents àmbits i d’haver participat en les propostes del recorregut, l’exposició va culminar mostrant els complexos mapes conceptuals que analitzen els processos i que esdevindran útils per a qualsevol disciplina que vulgui aprofitar el talent creatiu. Aquest mapes són el resultat de l’anàlisi dels processos i les relacions existents entre sistemes complexos. Després d’haver penetrat en la seva comprensió endreçant, descomponent les parts, classificant-les, ens queda el més complicat, veure quines són les relacions entre les parts i com constitueixen un tot que supera el conjunt. Si posem com a exemple un formiguer, aquest és molt més complex en el seu conjunt que no pas la suma de cadascuna de les formigues que el componen.

Cada àmbit de l’exposició presenta un seguit de propostes participatives per despertar i satisfer la curiositat del visitant.


Posts al nostre blog sobre Sapiens

COM S’APLICA SAPIENS?

L’aplicació de Sapiens requereix d’una successió precisa i metòdica de diversos passos, amb
els quals serà possible apropar-se als objectius esperats.

ENDREÇANT LA GASTRONOMIA

L’equip de elBulliFoundation, en el nou llibre editat per CaixaBank en una edició en exclusiva, explica amb detall què és el que el va moure a intentar ordenar el món de la gastronomia.

COM VA COMENÇAR LA CUINA

L’equip de elBulliFoundation, en el nou llibre editat per CaixaBank en una edició en exclusiva, explica amb detall què és el que el va moure a intentar ordenar el món de la gastronomia.

SAPIENS. COMPRENDRE PER CREAR

Ja es pot visitar l’exposició Sapiens. Comprendre per crear al CosmoCaixa Barcelona. Aquesta exposició té per objectiu endinsar-se en el concepte del procés creatiu a través d’un fil argumental com és la gastronomia