Viewing posts from : desembre 2019ubicación geográfica restaurante
desembre 20 / Negocis, Restauració

La situació geogràfica del restaurant

És convenient analitzar no només els preus que et demanen pel local en què estàs interessat

Read the article

Estudio de mercado del restaurante
desembre 12 / Negocis, Restauració

Estudi de mercat del restaurant

L’estudi de mercat és una eina que recull i analitza dades sobre clients i competència

Read the article