ubicación geográfica restaurante

És convenient analitzar no només els preus que et demanen pel local en què estàs interessat, sinó també els preus de mercat de la mateixa zona, amb la finalitat de veure si el que et demanen es correspon amb l’habitual, i així poder afrontar millor la negociació amb el venedor o arrendador.

Si vols llogar o comprar un local, doncs, tingues en compte els preus per metre quadrat de la zona on vols situar el teu restaurant, i també els canvis que ha pogut sofrir els darrers anys, ja que el que ara pot semblar un lloguer barat, si la zona es revaloritza al cap d’uns anys pot fer que el teu negoci sigui menys rendible.

També has de tenir en compte els impostos que has de pagar si el local és de propietat teva.

A continuació presentem alguns dels factors que influeixen en la valoració d’un local:

  • Veïnat: característiques socials del barri en què està situat i barris limítrofs.
  • Equipament urbà pròxim: mercats, esglésies, escoles, centres comercials, hospitals, estadis, aparcaments, etc.
  • Vistes: els locals amb bones vistes són més valorats que els que no en tenen.
  • Serveis municipals: sistema de recol·lecció d’escombraries, bombers, transport públic, policia, etc.
  • Contaminació de la zona: no només ambiental sinó també auditiva i visual.
  • Projectes de reformes de l’alcaldia: els projectes de reformes poden desvaloritzar de manera dramàtica una zona durant les obres, però quan s’acaben el seu valor augmenta considerablement en relació amb el valor inicial.

 

 

 

Lleis locals

Tingues en compte que segons en quin lloc estiguis situat hi influeixen diferents lleis que poden afectar el restaurant. Si el teu local està situat en un barri declarat patrimoni històric, segurament condicionarà les obres de renovació que hi vulguis fer. Si ets en una zona residencial, es limitaran els horaris d’obertura per no causar soroll que pugui incomodar els veïns. Depenent de les lleis locals, podràs penjar o no un cartell amb el nom del restaurant, etc.

 

Accessibilitat i visibilitat

La comoditat dels clients a l’hora d’acudir al restaurant és un factor que s’ha de tenir molt en compte. El fet que hagin de recórrer distàncies molt llargues o que l’accés no sigui fàcil pot implicar un aspecte negatiu per a clients potencials.

El lloc on sigui situat el local al carrer pot ser un factor per tenir-lo en compte, sobretot en termes de visibilitat. Si, per exemple, el local ocupa una cantonada, el veuran els vianants de dos carrers diferents en comptes d’un.

 

Orientació

L’orientació del local pot influir en la comoditat dels clients, ja que depenent de l’època de l’any i de l’hora, la llum natural hi pot penetrar de manera que els molesti.

 

Acústica

L’acústica del local influeix en l’experiència dels comensals a l’hora de valorar el restaurant com un lloc més o menys còmode i agradable.

 

Accés per a persones amb discapacitat

Els accessos adaptats a persones amb discapacitat poden atreure els clients que normalment no anirien al teu restaurant. D’altra banda, depenent de quin tipus de negoci vulguis muntar (especialment franquícies), pot ser obligatori.

 

Negocis que poden alimentar el teu restaurant

S’ha de valorar si el local és a la banda correcta del carrer, per exemple al costat en què hi ha més pas de gent perquè hi ha, posem per cas, un centre comercial. En general, són més cridaneres les ubicacions pròximes a centres comercials, estadis, teatres, etc., que atreuen un gran flux de persones que poden ser possibles clients.

 

 Trànsit i clients potencials

Conèixer el volum del trànsit de tota mena (cotxes, bicicletes, vianants) davant del local a diferents hores t’ajudarà a captar possibles clients. Per això està bé preguntar-se on es dirigeixen totes aquestes persones que passen davant del restaurant: a la feina?, a una visita turística?, a l’escola? També és interessant preguntar-se si són el tipus de persones que imaginem com a clients potencials, o si estarien disposades a entrar al teu restaurant. I finalment, si els teus horaris d’obertura són compatibles amb aquest trànsit de possibles clients.

 

Seguretat

El restaurant ha d’estar situat en una zona segura, o en qualsevol cas que faci la sensació que ho està, no només per als teus clients sinó també per al teu negoci i per als treballadors. Considera no només la seguretat del barri, sinó també si està situat en un lloc on pugui haver-hi catàstrofes naturals (inundacions, etc.), si és que són habituals a la zona.