Estudio de mercado del restaurante

L’estudi de mercat és una eina que recull i analitza dades sobre clients i competència del mercat al qual volem ingressar, ja sigui amb un producte nou, existent o millorat.

 

Per a què necessito un estudi de mercat?

Un estudi de mercat pot oferir-nos una valoració real que confirmi si la nostra proposta pot arribar a tenir èxit o no, igual que ens pot ajudar a millorar-la per a ser més competitiva.

D’altra banda, en el teu pla de negoci que presentaràs a possibles socis, inversors o bancs, hauràs d’incloure un estudi de mercat perquè el receptor pugui veure com encaixa la teva idea o concepte dins del mercat.

 

Com puc fer un estudi de mercat?

Hi ha empreses que es dediquen a l’elaboració d’estudis de mercat; tot i això, és probable que tu mateix siguis capaç de fer-ho. Només has de buscar bé la informació i tractar-la amb capacitat crítica i d’anàlisi.

En les pàgines següents aprendràs a elaborar un estudi de mercat, per mitjà de l’explicació de tots els seus components d’un en un, i com es tradueixen al món de la restauració, amb exemples pràctics i consells basats en la nostra experiència.

 

 

Què és el que ha de tenir en compte un estudi de mercat?

Ha de tenir en compte aspectes generals que puguin influir en l’èxit del negoci, com ara:

 1. Ubicació geogràfica
 2. Context econòmic
 3. Característiques del local
 4. Competència
 5. Clients
 6. Tendències del mercat
 7. Necessitats o mancances del mercat

Al costat d’aquestes qüestions que marquen les línies rectores, hi ha tot un seguit d’aspectes que s’han d’analitzar i investigar a l’hora de fer un estudi de mercat útil:

 • Influència de l’entorn de la restauració sobre el negoci
 • Conjuntura econòmica
 • Evolució del consum
 • Turisme
 • Aspectes legislatius
 • Salut i medi ambient
 • Situació de l’ocupació
 • Innovació i noves tecnologies
 • Anàlisi del mercat local
 • Fonts d’informació per a l’estudi del mercat
 • Claus per a encertar en la ubicació
 • Investigar sobre els potencials clients
 • Com es fa una enquesta
 • Vigilar els competidors
 • Com s’han de triar els proveïdors

Aquest ordre no ha de ser l’habitual per força. De vegades pot passar que comencis per la tendència i posteriorment busquis la ubicació, per exemple.