Viewing post categorized under: RestauracióObligaciones fiscales
novembre 24 / Negocis, Restauració

Obligacions fiscals. Impostos (1)

L’IVA o impost sobre el valor afegit és un tribut o impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum i grava els lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuats per empresaris i professionals.

Read the article

Conferencia Mise en Place
novembre 3 / Negocis, Restauració

MISE EN PLACE ESTÀ DE GIRA

Mise en place està de gira i té per objectiu apropar el projecte que CaixaBank i elBulliFoundation han ideat conjuntament per al sector de la restauració. El resultat final, un llibre inspiracional i un complet manual

Read the article

Obligaciones contables de los restaurantes
octubre 23 / Negocis, Restauració

Obligacions comptables

Fins ara hem vist els tràmits per a constituir la societat i posar-la a punt per a operar. De moment, no hem vist cap tràmit que permeti posar en marxa el local, només la societat. A continuació, tractarem les diferents tasques i obligacions

Read the article

Tràmits per obertura restaurant
octubre 16 / Negocis, Restauració

Tràmits administratius d’un restaurant

Si bé ja tenim una societat constituïda legalment, per a poder començar a operar i tenir una societat activa, en la qual puguem desenvolupar les obligacions associades, haurem d’efectuar els tràmits següents:

Read the article