empresas para reformas de tu restaurante

Com hem anunciat a l’hora de determinar les millores que s’han d’escometre en un local per a obtenir-ne la llicència de posada en funcionament, és necessari comptar amb una sèrie de professionals, empreses i industrials determinats.

En qualsevol cas, no ens cansarem de repetir que el restaurant no és obra de l’arquitecte, de l’interiorista o del dissenyador. Aquests professionals ens han d’ajudar en el desenvolupament del local, però serem nosaltres els responsables de coordinalor-los i donar-les les directrius del que volem. I recorda: cal fer un seguiment constant per a no tenir sorpreses en el pressupost.

L’equip d’arquitectura

Què fa un arquitecte?
El treball que ha de fer el teu arquitecte ha d’incloure el disseny i la direcció d’obra del restaurant:

 

El disseny

Sempre a partir del teu esbós, les teves necessitats i les teves consideracions, haurà de plasmar, en un avantprojecte i a grans trets, la idea general del restaurant en plànols molt esquemàtics, a escala però sense acotar. La seva funció és la de reflectir gràficament les diverses zones, per usos, i la imatge global de l’edificació, per tal que l’aprovi el propietari o promotor, que en aquest cas seràs tu.

Aquí podràs començar a albirar la distribució, les zones i la seva mida, el nombre de taules, els comensals, les zones de treball, etc.

Et recomanem que encara que tinguis una idea molt clara, et proposin diverses opcions. De segur que cadascuna t’aporta idees noves i diferents que milloraran la concepció general del projecte.

Després d’aquesta primera visió, t’haurà de proposar-te el projecte bàsic, en el qual es reflectirà la concepció general del restaurant: forma, funcions, distribució, sistema constructiu… Es plasma en dibuixos, models informàtics o maquetes, amb una memòria descriptiva i un pressupost general. Serveix per a consultar aspectes concrets de la seva idoneïtat urbanística en organismes oficials i sol•licitar llicències.

En el nostre cas, sempre et recomanarem que quan tinguis el projecte bàsic en comprovis la funcionalitat i creïs al mateix local una maqueta de mida real.

Pots fer servir caixes de cartó, plafons de porexpan, plàstics o qualsevol altre material. La idea és poder tenir una idea clara dels espais, disposar les taules, les cadires, les cuines, etc., i fer una prova in situ de com seria un servei en operació. (Per a fer la prova pots convocar amics i familiars que facin de figurants.)

Un cop tinguis clar el projecte bàsic, l’arquitecte podrà dur a terme el projecte executiu. En aquest es detallarà el conjunt de documents definits adequadament per a poder construir una obra. Inclou el desenvolupament dels estudis tècnics d’estructures, les instal•lacions de clima, de refrigeració, de seguretat, d’urbanització, etc., normalment elaborat amb la participació d’altres tècnics especialitzats en cada matèria. Es tracta de representar en plànols tècnics, amb nomenclatura tècnica, uns dibuixos molt precisos. Es complementa amb una memòria que descriu les solucions triades, el compliment rigorós de les normes urbanístiques i constructives (en formularis oficials), els plecs de condicions i un pressupost detallat per capítols.

Aquest pressupost per capítols és molt important. Es tracta dels mesuraments de l’obra i és el document que, sense preus, proporcionarem als diferents industrials perquè ens facin arribar la seva oferta amb la finalitat de ser contractats per a l’execució de l’obra.

 

La construcció

A més del disseny, l’equip d’arquitectura ens ha d’ajudar en la direcció d’obres.

L’arquitecte és l’agent que forma part de la direcció facultativa i que dirigeix el desenvolupament de l’obra en tots els seus aspectes, d’acord amb el projecte que la defineix, la llicència d’obres i altres autoritzacions preceptives, amb l’objectiu d’assegurar que coincideixen amb el disseny proposat.

En finalitzar les obres, l’arquitecte director emetrà un certificat oficial, conjuntament amb el director d’execució material, que acrediti que l’obra s’ha executat conforme al projecte.

 

L’equip d’enginyeria

Què em proporcionarà un enginyer?
Quan s’està tramitant una llicència, se sol tramitar simultàniament la llicència d’obres i el projecte elèctric, entre d’altres.

En alguns casos, sobretot si el tràmit de la llicència es comença de zero, cal presentar a més el projecte d’arquitectura que compleixi les especificacions tècniques d’una instal•lació de gas, la cambra de residus, l’accessibilitat per a usuaris amb cadira de rodes, la ventilació del bar, la sortida de fums, l’alçària del local, els serveis higiènics, l’aïllament acústic, l’aforament, la seguretat en cas d’incendis, etc.

Per això és essencial la participació d’una enginyeria que ens ajudi a assegurar que el disseny i l’execució de cadascun dels sistemes que conformen el local (electricitat, gas, espais, alçàries, extraccions, ventilacions, etc.) compleixen la normativa específica de la llicència que hem sol•licitat i que, al seu torn, emeti els certificats concordes corresponents.

Aquests certificats seran necessaris perquè l’entitat de control corresponent emeti l’informe favorable, quan inspeccioni el local en acabar les obres, i atorgui així la llicència de funcionament.

En resum, per a legalitzar una activitat de restauració haurem d’elaborar i legalitzar els projectes següents, segons la normativa:

 

 • Instal•lació elèctrica
 • Instal•lació de gas
 • Accessibilitat
 • Usos, superfícies, alçàries i lavabos
 • Aïllament acústic
 • Ventilació i climatització
 • Extracció de fums i vapors
 • Prevenció contra incendis
 • Seguretat alimentària
 • Gestió de residus

 

L’interiorista

Són moltes les persones que a l’hora de començar un negoci no es plantegen comptar amb un interiorista o dissenyador d’interiors. Sovint és degut al desconeixement sobre la professió, sobretot de cara a l’interiorisme comercial, i es creu que només és algú que crearà un projecte de decoració i que els farà gastar-se uns diners que no veuran recompensats en la seva activitat diària.

Tanmateix, l’interiorista porta a terme moltes altres feines enfocades principalment al propòsit del client. Pensem un moment en aquest concepte: si un client vol redecorar la seva sala, el propòsit és crear una estança en la qual el client se senti a gust amb la seva nova decoració. Però per a un negoci, el propòsit principal real no és tenir el comerç més bonic, sinó que el comerç funcioni i, si pot ser, que funcioni millor.

El dissenyador d’interiors, de cara a l’interiorisme comercial, acompleix una sèrie de tasques encaminades a satisfer aquest segon propòsit.

Llavors, què fa l’interiorista?
Un bon dissenyador d’interiors estudia el global de l’actuació, proposa la distribució, el funcionament de l’activitat i acompleix tasques d’estudi de l’entorn, la clientela potencial i, per descomptat, el projecte d’interiorisme.
Però tingues molt en compte que, a més, l’interiorista anirà més enllà quant a l’estètica que vulguis imprimir al teu negoci: el primer que farà l’interiorista és conèixer-te a tu i la teva forma de treballar. Farà un estudi de l’entorn de la teva proposta de restaurant atenent la competència, els clients potencials, la distribució òptima per a les vendes i et proposarà un model.

L’interiorista pensarà en els recorreguts de la clientela, els organitzarà de manera que posi en valor el producte, ja que no ha d’haver-hi res al negoci que no tingui una finalitat; és a dir, res estarà col•locat a l’atzar o com a simple objecte decoratiu. Tot ha d’estar enfocat a afavorir el servei, la producció i l’experiència del client. El contingut ha de prevaler sobre el continent, la funcionalitat és primordial. Per això, volem reiterar que l’interiorisme i el disseny han d’anar sempre després del nostre esbós i l’ha de millorar i aportar-hi idees noves que millorin la funcionalitat i també l’estètica.

Pel que fa al projecte d’interiorisme, atenent la part més estètica, no només ha de representar el client i el concepte de restaurant que volem establir, sinó que fonamentalment (i això deixa el client en segon pla) ha de representar el client potencial d’aquest restaurant, i serà el que faci que es trobi còmode i, en conseqüència, que consumeixi.

 

El dissenyador gràfic

La comunicació visual s’articula per mitjà de l’aplicació del disseny gràfic i de les diferents solucions que es poden trobar mitjançant el tipus de lletra, l’espai, la imatge i el color.

El dissenyador gràfic és el responsable de proposar solucions que tinguin un impacte visual alt.

La funció del disseny gràfic és la de reforçar la imatge d’una marca mitjançant l’especificació dels aspectes següents:

 

 • Ús de la tipografia
 • Creació i desenvolupament de la imatge corporativa
 • Aplicació de la imatge en la papereria institucional
 • Disseny publicitari
 • Disseny editorial
 • I el més important, l’aplicació del disseny gràfic al mateix local: la senyalística.

 

Per això, haurà de participar activament en la discussió del look and feel del local per a plasmar, en el logotip i en tots els aspectes relacionats amb el disseny del local, l’esperit i la filosofia del concepte.

Hem de recordar que l’aplicació del disseny gràfic al local es pot desenvolupar en nombrosos suports:

 

 • La façana
 • La senyalística del local
 • La carta
 • La papereria corporativa en general
 • El web
 • Els tovallons i les estovalles
 • El material de servei
 • Les ampolles i la cristalleria
 • Els uniformes, tant de cuina com de sala
 • El material de marxandatge
 • etc.

 

Els industrials

Per a l’execució de l’obra podem optar per contractar un industrial que executi l’obra claus en mà i que, per tant, sigui el nostre únic interlocutor, o bé per contractar els industrials d’un en un.

Contractar un sol industrial té l’avantatge que només cal parlar amb un interlocutor i mai no cauràs en la clàssica conversa que el retard ve perquè l’altre no va acabar a temps. Aquest únic industrial es preocuparà de coordinar aquells professionals que subcontracti i els seus alhora, i es farà responsable de tota l’obra.

D’altra banda, si disposes de l’ajuda de la direcció tècnica d’obra i tens uns bons mesuraments del projecte, podràs optar per contractar l’execució del projecte directament a cada industrial. Això et permetrà una millor negociació, a més de llibertat per a triar els industrials per especialitat.

A títol enunciatiu, presentem els sectors industrials més habituals per a la reforma d’un local:

 

 • Obra de paleta
 • Vidrieria
 • Insonorització
 • Cuines
 • Instal•lacions de fred
 • Climatització i ventilació
 • So
 • Electricitat
 • Il•luminació
 • Fontaneria
 • Ferreria
 • Fusteria i tancaments
 • Pintura
 • etc.

 

A més, també podem contactar directament amb alguns subministradors de material, com poden ser els de:

 

 • Paviments i revestiments
 • Sanitaris
 • Aixeteries
 • Petita maquinària
 • etc.

 

Òbviament, segons el disseny que s’hagi efectuat i el tipus de materials que hàgim decidit, el pes en la intervenció de l’obra de cada industrial serà diferent, però haurem de comptar sempre amb uns i altres.

Finalment, volem assenyalar que és molt important que la contractació de qualsevol industrial es faci mitjançant la signatura d’un contracte on figurin, de forma clara:

 

 • Els mesuraments
 • El pressupost amb l’import detallat i total
 • El calendari
 • La data de començament dels treballs
 • La data de lliurament de l’obra
 • La forma de pagament

 

Recomanem veure alguns apartats anteriors: