CaixaBankLAB és el nom que adquireix el projecte d’innovació conjunta entre CaixaBank i elBulliFoundation. A partir d’aquest moment s’obre un món de col·laboració entre les dues entitats amb l’objectiu de treballar conjuntament projectes d’innovació. Projectes que permetin fer arribar d’una manera pragmàtica els beneficis de l’experimentació i la creativitat.

Read the article