manual operaciones cocina

Per a obtenir els millors resultats a escala operativa, la cuina ha de tenir molt bona organització i coordinació en tots els seus processos, ja que la qualitat depèn de molts factors, des de com s’elabora i es rep la compra fins a la continuïtat en la supervisió de processos que afecten no només el producte final, sinó també la seva rendibilitat.

A continuació veurem como han de ser els manuals necessaris per a una bona operativa de cuina en un restaurant.

 

Les noves tecnologies en la reproducció en cuina

  • Sistemes informàtics per a l’estandardització de processos
  • Control d’inventaris

Encara que pugui semblar que les tasques de cuina són alienes a les noves tecnologies, ja hem esmentat en l’apartat del servei la novetat que suposa que la comanda aparegui immediatament en una pantalla o en una altra plataforma per a la seva gestió ràpida i ordenada: entre altres qüestions, comporta la desaparició dels vals, de les confirmacions de viva veu, etc. Un canvi de paradigma en el que representa la cuina d’un restaurant.

D’altra banda, els sistemes informàtics també poden ser molt útils per al control dels estocs de productes, i també per a les operacions de compra i de comandes a proveïdors per Internet.

Encara que pugui semblar que les tasques de cuina són alienes a les noves tecnologies, no ho són: les noves tecnologies han trobat el seu lloc a les cuines, de vegades com a aparells que ens permeten cuinar de manera diferent, o d’altres que milloren els processos de control, com els equips programables per mitjà d’un programa que gestiona el seu funcionament amb paràmetres estandarditzats pel cuiner.

 

Les noves tecnologies en el procés creatiu

  • Bases de dades i referències extenses
  • Millora de la comunicació entre equips de treball
  • Facilitat d’arxiu d’informació

En un restaurant on es destinin recursos de temps, personal i diners per a crear, les noves tecnologies representen una ajuda molt important. D’entrada, les tècniques de registre se serveixen d’aquestes eines, tant pel que fa a l’arxiu de dades com al registre de fotografies o vídeos mitjançant la tecnologia digital, que permet obtenir milers d’imatges de cada prova que es faci.

D’altra banda, Internet facilita la documentació i la consulta instantània per part de l’equip en el moment en què s’estan exercint tasques creatives.

Les noves tecnologies ens connecten amb el món, i això ens permet accedir a una base de dades incomparable a l’hora de buscar referències o de verificar si el que estem creant ja s’ha fet o no; igualment, ens permeten participar en projectes amb més persones de manera dinàmica, a través de xarxes socials i nous mitjans de comunicació (WhatsApp, Skype) en el desenvolupament del que estem creant.

El gran avantatge de les noves tecnologies és que ens faciliten l’organització i l’arxiu de tota la informació que generem en el procés creatiu, i la fan més accessible i clara (ajudes audiovisuals). Això ens permet reprendre el procés creatiu en el punt que vulguem, si canviem la direcció de la idea.