ideas innovadoras de negocio Ferran Adria

Pensar en Ferran Adrià és pensar en algú que ha sabut revolucionar el món de la restauració amb una proposta creativa i innovadora. La seva trajectòria estel·lar li ha donat la raó quan apostava per la innovació al seu restaurant com a element diferencial i principal mantra que calia seguir.

Tota la seva experiència li ha deixat molt clara una cosa: la innovació o les idees innovadores en general han de sortir a partir d’una base extremadament sòlida. I aquesta solidesa la confereix el coneixement i l’ordre d’aquest coneixement.

Sí, cal ser molt ordenat, com ens deien els pares. Al final resultarà que tenien raó, que aquesta era una de les claus de l’èxit.

Ferran ha dedicat els últims anys a ordenar i a reordenar el coneixement. I per fer-ho ell i el seu equip han creat la metodologia Sapiens, un procediment per qüestionar-se les bases del coneixement i poder crear a partir de nous estàndards o escenaris.

Sapiens té diverses fases, però les inicials són la clau: aquest plantejament inicial, que comença delimitant molt bé el tema d’estudi, permet l’estudi d’una sèrie d’aspectes d’aquest tema, començant pels més elementals. Ferran Adrià ja ho feia amb els seus plats: els desconstruïa.

Aquesta manera d’entendre la creació i la innovació és la que ha anat aplicant a la seva vida professional. Però també és veritat que Ferran és d’aquells que opina que hi ha un excés d’exigència amb el tema de la innovació. No tot és innovar i de vegades no cal innovar. La innovació té sentit de vegades, però moltes altres vegades és més important l’excel·lència i l’eficiència.