equipo humano restaurante

De tots els factors que hauràs de decidir en el projecte de muntar el teu restaurant, potser cap no és tan important com la definició del tipus d’empleats que hi treballaran. Has de pensar que com més creguin en el projecte i més s’hi impliquin, millor serà per a tothom, i que tu no podràs arribar a tots els llocs, per la qual cosa seran la teva prolongació tant en les tasques d’elaboració com de cara al públic.

Has de plantejar-te que, de fet, no els has de tractar com a empleats, sinó que, amb tu, formen un equip, en el qual cada persona exerceix un paper determinat, tots ells igualment importants i necessaris per al funcionament de la màquina. Encara més, no has de considerar que són “el teu equip”, sinó que, repetim, tots formeu un equip.

Per això, cal que aquest equip estigui format per persones amb unes qualitats determinades. Si en pàgines anteriors parlàvem de les actituds, de les capacitats físiques, sensorials i cognitives, de les emocions que han de distingir un líder, l’equip en si mateix, i cada persona que el formi, ha de ser posseïdor de moltes d’aquestes qualitats: capacitat de sacrifici, perseverança, disciplina, respecte, pragmatisme, capacitat de treball, etc.

En un bon equip no destacaran les característiques individuals d’una o d’una altra de les persones que l’integren, sinó que els diferents engranatges encaixaran per al bon funcionament del restaurant.

Ah, i com anireu vestits?. El vestuari

El vestuari que decideixis que portarà el personal del teu restaurant contribueix en bona manera a caracteritzar la imatge global del restaurant. Un vestuari determinat, un uniforme, si optes per aquesta solució, no només unifica i transmet un missatge corporatiu, sinó que informa d’altres característiques: més o menys serietat, més o menys solemnitat, un estil més o menys desenfadat, etc.

Sala

Òbviament, el servei de sala és el que està més exposat a la vista del públic. Per això sol ser més lògic que sigui la part de l’equip que vagi més uniformada. Per descomptat, un dels punts que s’han de tenir en compte a l’hora de dissenyar un uniforme, a banda del factor estètic, és la comoditat d’ús. Pot ser que els uniformes presentin certs accessoris o elements que informin de la jerarquia del personal de sala o de la seva especialització: sommeliers, maîtres, caps de rang, etc.

Pots preveure més d’un uniforme al llarg de l’any; per exemple, un per a tardor-hivern i un altre per a primavera-estiu.

Cuina

Encara que el personal de cuina no sol ser davant del públic (encara que com més va més es construeixen cuines a la vista dels clients), la restauració gastronòmica és un sector en el qual s’ha tendit a preveure un uniforme o, almenys, una roba més o menys homogènia entre tot el personal. En el cas del vestuari de cuina, és indispensable respectar la premissa de la comoditat. D’altra banda, com a la sala, pot haver-hi elements (davantals, jaquetes curtes, etc.) que distingeixin els diferents estrats en la jerarquia del personal: cap de cuina, caps de partida, cuiners, rentaplats…

Altres

Alguns restaurants compten amb altres figures entre el personal que poden anar uniformades: porters, aparcador de cotxes, servei de benvinguda… En aquest cas també es pot preveure un vestuari adequat.