Distribución tareas restaurante

Tu no t’has d’ocupar de totes les feines.

El que has de determinar és quines són les feines importants de les quals t’has d’ocupar personalment. Però n’hi ha algunes per a les quals has de buscar col·laboració. Des del nostre punt de vista, la teva funció és coordinar tots els tràmits descrits i assegurar-te que es facin amb celeritat. Per això, et recomanem que busquis l’equip necessari per a cada família de tràmits i gestions.

A continuació et proposem aquest detall de col·laboradors que cal localitzar per a afrontar cadascuna de les famílies de tràmits:

Procés de constitució de la personalitat jurídica amb la qual desenvoluparem l’activitat ·         Notaria

·         Gestoria fiscal

Tràmits administratius per a l’engegada de l’activitat de l’empresa ·         Gestoria fiscal

·         Gestoria laboral

Obligacions comptables ·         Gestoria fiscal

·         Administració interna

Obligacions fiscals ·         Gestoria fiscal

·         Administració interna

Tràmits en matèria laboral ·         Gestoria laboral

·         Mútua

Tràmits per a la compra o el lloguer del local ·         Advocat civil

·         API

Tràmits per a l’obtenció de la llicència d’activitat ·         Enginyeria tècnica
Tràmits per a l’obra o reforma del local ·         Arquitectura

·         Enginyeria tècnica

Tràmits per a l’obtenció de la llicència de funcionament ·         Arquitectura

·         Enginyeria tècnica

·         ICA

Tràmits per a complir la legislació sectorial específica ·         Administració interna
Tràmits en matèria higienicosanitària ·         Empresa especialitzada en formació en matèria higienicosanitària
Altres tràmits i requisits ·         Administració interna

·         Agent d’assegurances

·         Advocat civil

 

En resum, encara que cada situació és diferent, et proposem que externalitzis:

 • Qüestions de comptabilitat, gestió de personal, gestió de nòmines, fiscal
  • La qüestió financera és un dels temes més complexos, perquè has de saber quins deutes tens, etc. Ho pots externalitzar, però sempre controlant, i a mesura que vagis aprenent ho podràs fer conjuntament.
  • En general no sol ser gaire difícil seleccionar un despatx legal, fiscal o laboral amb el qual puguis establir la relació tècnica d’aquests aspectes.
  • Així i tot, has d’ocupar-te personalment o amb l’ajuda d’algun membre del teu equip de les tasques i gestions relacionades: caixes, bancs, proveïdors, pagaments, altes, baixes, nòmines, etc.
  • Has de tenir algú en el teu equip que coordini aquestes matèries.

 

 • Tot el tema de manteniment
  • Reparacions de cuina
  • Fontaneria
  • Electricitat

 

 • Tot allò relacionat amb les noves tecnologies
  • És evident que no ens podem permetre pagar una persona de manteniment ni un informàtic, per això subcontractarem aquests serveis.
  • Així i tot, haurem de coordinar-los per fer-los tan efectius com sigui possible.
  • I fins i tot la neteja es pot externalitzar.


 

D’altra banda, et recomanem que t’ocupis personalment de les feines més específiques de l’operació del restaurant:

 • Totes les qüestions operatives, com l’activitat de donar menjar, la gastronomia (cuina, sala)… Tot allò relacionat amb el procés creatiu, ho hauràs de dirigir tu.
 • També t’ocuparàs de la qüestió comercial, amb suport o sense.
 • Pel que fa a la comunicació i el màrqueting, com a molt pots tenir una empresa que t’ajudi, depenent de la facturació. Tot i això, quan parlem de màrqueting, avui dia, amb les xarxes socials, pots fer molt tu mateix.