cátedra agrobank riego

Centrada en la gestió de les comunitats de regants a través de solucions basades en les noves tecnologies.

L’investigador cordovès Rafael González Perea, doctor per la Universitat de Còrdova (UCO), és el nou guanyador de la tercera edició del Premi Càtedra AgroBank Qualitat i Innovació de la Universitat de Lleida (UdL), dotat amb 3.000 euros. El jurat va triar la seva tesi, titulada Optimització de la gestió de xarxes de reg a pressió a diferents escales mitjançant intel·ligència artificial, d’entre un total de 32 estudis provinents de 17 universitats de tot el territori espanyol. El seu treball planteja solucions basades en les noves tecnologies —big data i intel·ligència artificial (IA)— per integrar-les en la gestió de les comunitats de regants, i els seus resultats mostren que es pot aconseguir un estalvi potencial d’energia d’entre un 20 i un 27 % quan s’apliquen tècniques avançades de sectorització i de control de punts crítics a la xarxa de distribució d’aigua.

 

Rafael González Perea va obtenir el 2016 el premi extraordinari al millor enginyer agrònom de l’Estat.

 

Els models que s’hi desenvolupen permeten predir tant el consum diari d’aigua d’una comunitat de regants (amb un error inferior al 12 %) com reproduir a curt termini el comportament de cada pagès en la programació del reg (quan i quant cal regar), i encertar en els regs que es produeixen, amb un error inferior al 10 %, si es determina la quantitat d’aigua aplicada per reg. Centrada en la gestió de les comunitats de regants a través de solucions basades en les noves tecnologies A Espanya, on el 73 % de l’aigua dolça es dedica a l’agricultura de regadiu, els últims 15 anys s’han implantat plans d’actuació per reduir-ne l’ús, però això incrementa exponencialment la demanda d’energia i els costos de l’aigua.

En aquest context, “la gestió eficient dels recursos hídrics és cada vegada més important, i són necessaris nous punts de vista que permetin gestionar conjuntament l’aigua i l’energia d’una manera encara més eficient”, subratlla Antonio J. Ramos, director de la Càtedra AgroBank. La predicció de la demanda de reg amb dies d’antelació i amb alta precisió que gràcies a les noves tecnologies proporciona aquesta tesi, facilita la contractació en temps real de l’energia, la gestió òptima de les estacions de bombeig, l’organització del personal de la comunitat de regants, la compra de materials, la prevenció d’avaries, etc., per minimitzar costos i maximitzar el benefici obtingut pels pagesos, a més dels avantatges per al medi ambient.