menús de eventos

Si per les seves dimensions i la seva filosofia, el nostre establiment vol tenir una oferta de menús i esdeveniments, és important no oblidar-nos-en i treballar l’oferta al més aviat possible, des de primera hora, perquè així no hàgim de perdre temps del dia a dia per a ocupar-nos-en. A banda, el departament comercial ens ho agrairà, per a poder vendre aquests menús abans d’obrir el local.

El terme esdeveniment té, segons els diccionaris, diverses accepcions: d’una banda, un esdeveniment és un fet important que es troba programat. Aquest esdeveniment pot ser social, comercial, esportiu, etc. Aquesta seria la definició que encaixaria amb el treball que estem desenvolupant.

Una altra definició d’esdeveniment fa referència a un fet imprevist o que pot esdevenir encara que no existeixi seguretat sobre aquest tema. Seria un esdeveniment eventual, que escapa als límits del que s’ha planificat; en la definició anterior, un esdeveniment ha de ser programat amb antelació.

Segons una tercera definició, i que podria englobar les dues anteriors, un esdeveniment és un fet que s’esdevé. Des d’aquesta perspectiva, l’esdeveniment pot ser planificat o desenvolupar-se de manera imprevista.

Tipus d’esdeveniments

El primer que cal fer és diferenciar entre un esdeveniment i una taula gran. La diferència pot ser que l’esdeveniment ja ha sol·licitat el menjar i la beguda per endavant i sota una reserva econòmica feta i adaptant-se a l’oferta d’esdeveniments. En canvi, una taula gran es presenta i pot triar de la carta en el moment, sense menú establert. Aquí és important que el cap de sala sàpiga guiar-ho i oferir-los uns plats per a compartir, perquè el servei de cuina i sala sigui molt més fluït.

No n’hi ha una classificació clarament definida, ja que no n’hi ha una tipologia universal i, depenent de les persones i dels països pot haver-hi connotacions i peticions diferents, segons els seus costums.

Atenent el caràcter, l’organització i els objectius, els esdeveniments es poden classificar en els tipus següents:

  • Assemblees: són reunions periòdiques en les quals el consell d’administració convoca els seus accionistes o socis amb la finalitat de donar-los una informació.
  • Cursos, seminaris i conferències: el caràcter de l’esdeveniment és totalment informatiu. Els solen organitzar, universitats, associacions, col·lectius, etc.
  • Congressos: són reunions a gran escala dirigides a un sector determinat amb la finalitat de divulgar idees i dissenyar objectius.
  • Convencions: són reunions convocades per les empreses amb la finalitat d’informar i motivar. La participació sol ser per a professionals del mateix sector.
  • Fires i exposicions: el seu objectiu seria facilitar un intercanvi de negoci dins d’un mateix mercat a majorista o minoristes.
  • Incentius: és la forma de premiar i motivar a futur que tenen les empreses perquè els seus empleats sobrepassin els objectius establerts.
  • Altres: qualsevol celebració familiar o de grups d’amics que es reuneixen amb la finalitat de celebrar alguna cosa en comú, ja sigui un casament, un aniversari, un sopar de Nadal, etc.

Pel que fa a un restaurant, aquests últims serien els més sol·licitats, per la qual cosa es recomana tenir un calendari de festes nacionals, autonòmiques i locals, a fi de poder controlar quins dies són els més freqüents en què se sol·liciten aquests tipus d’esdeveniments.

És important tenir els menús ja creats i ajustats a les nostres infraestructures, perquè el servei sigui molt més eficaç.