marketing y comunicación hostelería

El departament de Màrqueting i Comunicació és l’encarregat de fotografiar el panorama dins del qual opera el nostre restaurant. Així doncs, les tasques d’aquest departament comencen amb una fase d’anàlisi i recerca que continua amb la fase estratègica, en la qual dotarem al restaurant d’un full de ruta conceptual que guiarà totes les nostres accions des del punt de vista comunicatiu; i finalitza amb una fase d’actuació, en la qual passem del plantejament estratègic al tàctic mitjançant la definició d’accions concretes, segons les necessitats i els objectius que vulguem aconseguir cada temporada.

 

Pla de màrketing i comunicació

Qualsevol empresa o organització necessita que la seva oferta tingui acceptació al mercat tant en el moment del naixement, com posteriorment per a mantenir-se o créixer en aquest.

Avui dia, el talent i les eines al seu servei són gairebé infinites, per la qual cosa hem de ser conscients del nivell de competència que ens trobarem una vegada el nostre projecte surti a la llum.

Si donem per fet que el nostre producte/oferta serà de qualitat superior en el segment del mercat en què pretenguem competir, serà molt important desenvolupar una estratègia d’accions que ens ajudin a captar l’atenció del client potencial des del primer moment: una estratègia de màrqueting.

Una vegada dissenyada, necessitarem establir uns canals de comunicació per a implementar les accions previstes en la nostra estratègia.

Per a algunes empreses amb molta capacitat d’inversió, és indispensable comptar amb un departament específic responsable d’aquesta matèria o bé amb una agència experta externa que intervingui de manera puntual segons requeriment.

Però per a una empresa petita és una utopia pensar que podem suportat aquesta despesa anualment, per la qual cosa haurem d’establir, en primer lloc, quin és el nostre pressupost, i a partir d’aquí marcar el llistó que ens permeti dissenyar les nostres accions sense excedir-la.

El que serà inevitable, en qualsevol cas, és el temps que haurem de dedicar a aquesta àrea vital del nostre negoci, per això és indispensable que siguem molt organitzats i eficients. El nostre primer pas serà elaborar un calendari d’accions de màrqueting i, dins de cada acció, un calendari de tasques perquè inclogui totes les persones involucrades a fi, repetim, de ser tan eficients com puguem i evitar pèrdues de temps que puguin conduir al fracàs de les nostres accions simplement pel fet de no haver complert amb els temps previstos.

Abans de la inauguració del nostre restaurant, serà important intentar ja captar l’atenció dels nostres clients potencials. L’objectiu no és cap altre que l’interès es converteixi en reserves per al nostre establiment, i assegurar un inici amb èxit els nostres primers mesos.

Un cop transcorreguts, no deixem en l’oblit un gran tòpic que és, al mateix temps, una gran veritat: el boca-orella de les persones que ens visitin i que s’hagin sentit satisfetes amb l’experiència serà una eina de màrqueting, si no la millor, amb què podrem comptar. En definitiva, un cop el client travessi la porta, estarà en la nostra mà satisfer-lo, fidelitzar-lo i convertir-lo en un ambaixador de la nostra marca.

Però, així i tot, per un simple fet de competitivitat, hem de cuidar els nostres canals de comunicació amb l’exterior. Tindrà, doncs, la màxima importància establir aquesta estratègia i el seu calendari/pla d’implementació.
Necessitarem centrar-nos en el tipus de client al qual dirigim el nostre negoci: l’anomenat target. Segons com sigui, haurem d’enfocar la comunicació amb un to diferent: més directe, desenfadat, elegant, agressiu, clàssic…

A partir d’aquí, podem construir els continguts que s’inclouran en els nostres vehicles de comunicació i les nostres accions, que poden ser tantes com vulguem o puguem en funció de la nostra capacitat d’acció i/o pressupost:

 

 • Relacions públiques: hi ha locals que compten en la seva plantilla amb un equip específic per a aquesta tasca, però en un restaurant de dimensions petites les relacions públiques habituals seran les que portem a terme en el nostre dia a dia, amb els nostres clients, els nostres proveïdors, en cada comunicació per telèfon o per correu electrònic… I és que fins i tot la nostra organització, la nostra passió i el nostre tracte seran una bona manera d’aplicar el millor màrqueting: fins i tot el nostre sistema de reserves serà una gran eina per a mostrar el nivell del nostre restaurant.
 • Web: avui dia, qualsevol restaurant amb un mínim de nivell i expectativa ha d’invertir en la seva pàgina web. En funció del pressupost que es tingui pot ser més o menys complexa, però avui dia no és molt car disposar d’aquesta plataforma amb un mínim d’opcions per a fer-la suficientment atractiva i informativa. Per a pressupostos limitats recomanem una bona planificació anual, de manera que els costos de l’empresa externa que normalment s’utilitza per a fer-hi canvis i actualitzacions siguin tan baixos com es pugui.
 • Xarxes socials: seran el complement perfecte per a compensar l’immobilisme màxim del nostre web. Cal crear una estratègia i planificar les publicacions que es pengen a les nostres xarxes. Tornarem a necessitar un calendari (organització – ordre = eficiència) i a visualitzar com atacarem les nostres campanyes a les xarxes d’una manera global durant tot l’any. Després, setmanalment entrarem al detall a l’hora d’escollir quines són les entrades que volem publicar, de manera que en poc de temps tinguem superada aquesta tasca que, d’una altra manera, esdevé un contratemps diari. Serà important pensar també en quines xarxes socials participarem, però una vegada decidit hem de ser fidels i mantenir la intensitat que ens marquem com a objectiu mentre hi siguem.
 • Suports audiovisuals: la realització de fotos o vídeos de bona qualitat que transmetin els missatges que representin la nostra marca seran un gran suport per a les nostres accions a les xarxes socials i la imatge i la capacitat seductora del nostre web.
 • Publicitat: una altra eina clàssica del màrqueting és invertir en publicitat. Avui dia en són moltes les opcions, des d’anuncis de diferents tipus fins a l’aprofitament del trànsit a Internet, per a deixar que el nostre projecte es visualitzi de manera exponencial. Aquestes accions necessitaran també una estratègia precisa perquè sigui més efectiva, com ara si volem arribar al públic del nostre territori o volem ser més ambiciosos i traspassar fronteres. És evident que per a fer-ho necessitarem un pressupost, i per això tampoc és desgavellat pensar d’evitar aquesta partida pressupostària en una primera instància o, fins i tot, durant tota la nostra trajectòria com a empresaris.
 • Premsa: La realització d’una nota de premsa, especialment en el moment del llançament del nostre projecte, és una bona eina de màrqueting que cal tenir en compte. No podem amagar, de tota manera, que per a culminar amb èxit aquesta acció necessitarem els nostres millors contactes, ja que no és fàcil captar l’atenció dels mitjans. Com tampoc ho és captar l’atenció de la premsa gastronòmica, fet que pot tenir una importància vital per a l’èxit del nostre negoci i, en certa manera, ser molt més eficient per a atreure nous clients que la publicitat a què fèiem referència més amunt. Però hem de ser conscients i acceptar que també pot ser al contrari, i que es creï un corrent d’opinió negativa que sigui contraproduent per als nostres objectius. En qualsevol cas, cal tenir una estratègia i crear una bona organització per a atendre les peticions de la premsa de manera eficient i satisfactòria:
  • Caldrà tenir una agenda/calendari per a estar ben organitzats, i també un registre de peticions que tingui previst tot el procés des del primer contacte fins a la realització del reportatge.
   o Un manual/protocol d’actuació per a atendre les visites o les peticions que ens arribin per correu electrònic.
  • Un format de fitxa de premsa que ens permeti saber què ocorre en cada moment d’una sessió de premsa/entrevista que puguem tenir.
  • Necessitarem tenir un kit de premsa per a oferir-los informació detallada, de manera atractiva, que els ajudi en la tasca de difondre el nostre missatge a través del mitjà que representin.
  • I també una base de dades per a tenir un arxiu històric dels periodistes i mitjans que s’han interessat pel nostre projecte.
 • Esdeveniments: una eina clàssica del màrqueting és l’organització d’esdeveniments dedicats a grups específics que són, o poden ser, motors de generació de negoci per a nosaltres. Des d’organitzar sessions prèvies a l’obertura oficial per a donar a conèixer el nostre restaurant, fins a esdeveniments puntuals de promoció encaminats a destacar un moment o un producte determinat del nostre projecte. No cal dir, un cop més, que per a fer-ho serà clau tenir una estratègia, una bona organització i també una partida prevista en la nostra inversió inicial i en els nostres pressupostos anuals.

 

En definitiva, som davant d’una àrea també amb una gran importància per a dotar el nostre projecte d’un suport absolutament necessari en el món competitiu que vivim en l’actualitat. La qualitat i la bona planificació estratègica i organitzativa de les nostres accions seran clau per a mostrar-nos d’una manera que ens diferenciï positivament de la nostra competència.

 

Noves tecnologies en la comunicació i el màrqueting

 • Accés a grans grups de possibles clients
 • Eina de promoció que permet mantenir al dia els nostres comensals sobre l’oferta

 

Les noves tecnologies han pres protagonisme en la manera com ens veuen i com arribem als nostres clients, gràcies no només a les xarxes socials sinó també a l’auge de l’interès en la gastronomia per part del públic en general, que ha tingut com a conseqüència que les persones puguin compartir les seves experiències gastronòmiques amb l’aparició de plataformes web que permeten, de manera fàcil, la creació dels seus blogs i webs, que segons la seva popularitat poden ser una bona plataforma per a promocionar el nostre negoci.

Les xarxes socials permeten accedir a grans grups de persones amb el perfil de client que tenim en ment i mantenir-los actualitzats o interessats en la nostra oferta, generant contingut regularment amb la intenció de mantenir el punt d’atenció sobre el nostre negoci.