costes puesta en marcha local

Generalment no es té en compte que la posada en marxa de qualsevol negoci suposa que durant uns mesos tenim una càrrega de despeses i costos importants que no generen cap ingrés.


Planificar aquesta posada en marxa i obertura és molt important per a no excedir els imports de planificació d’inversió. Els conceptes dels costos d’obertura poden ser tant costos que s’ocasionen només una vegada, com costos recurrents que, en cas de retardar-se, per exemple, l’obra, fan que s’augmentin en proporció al retard.
A continuació fem una relació dels costos i d’altres imports que cal considerar en la posada en marxa d’un restaurant, però tingues present que cada cas és diferent i que has de formular la teva llista de conceptes:

 • El registre de la marca.
 • El disseny gràfic (si no s’ha considerat en inversió).
 • El programari de gestió de caixa o de gestió en general del restaurant.
 • Les fiances per a donar-se d’alta en serveis de subministrament elèctric, gas, aigua, etc.
 • L’alta en associacions, gremis, registres locals, etc.
 • El cost de les proves de l’oferta o carta que es pretén oferir.
 • El cost dels assajos per a l’obertura del local. Igual que si es tractés d’una obra de teatre, hem de fer assajos de l’operació i el funcionament del local. Podem aprofitar l’ocasió per a convidar familiars, amics i/o clients. Aquesta haurà de ser l’única vegada que podrem convidar-los.

 

Altres costos inicials relacionats amb la matèria primera:

 • Celler de vins
 • Estoc inicial de begudes
 • Matèria primera de cuina
 • etc.

 

Costos recurrents que seran des de la posada en marxa fins a l’obertura, quan passaran a ser costos d’operació:

 • Part dels col•laboradors per a l’administració de l’empresa
 • El personal contractat
 • El mínim dels subministraments
 • Les assegurances
 • Totes aquelles partides de despeses generals en què incorrem mentre no tenim el restaurant obert.

Com a conclusió, volem reiterar que és vital tenir un calendari d’obres eficient perquè els costos de la posada en funcionament s’escurcin al màxim i, sobretot, no hem d’incorporar personal ni salaris fins que no estiguem segurs que podem obrir.

També volem insistir que aquest capítol ha de recollir tots els costos i les despeses que calgui per a mantenir l’empresa fins a l’obertura i que es generi suficient tresoreria operativa. Així podrem determinar la reserva operacional necessària per a l’obertura del restaurant.