clientes tendencias restaurante

És important saber quin tipus de clients vols captar i quins hàbits tenen. Això et donarà una visió sobre l’acollida que pugui tenir el teu restaurant per part dels clients, com pot resultar més cridaner i si ets al lloc adequat per a ells.

Per detallar el perfil del client, a partir del teu concepte imagina’t un dia al teu restaurant i quin tipus de clients hi entraria per a, posteriorment, analitzar-ne el perfil i poder definir algunes d’aquestes dades:

  • Mitjana d’edat
  • Conducta de consum en oci/restauració
  • Nivell d’ingressos mitjans
  • etc.

Pensa que com més dades dels teus clients recullis o puguis perfilar, més encert podràs tenir en les teves accions comercials i de comunicació. D’altra banda, amb aquest tipus d’informació també podràs detectar un altre tipus de necessitats que els teus clients puguin requerir del teu negoci; això t’ajudarà a perfilar altres aspectes com la carta o protocols de servei que completaran l’experiència dels teus clients al restaurant.

Com fidelitzo els meus clients?

Per a abordar aquesta qüestió, abans hauries de plantejar-te la pregunta següent: quina part del teu pressupost d’inversió per a muntar el restaurant destinaràs a donar a conèixer el teu negoci. Segurament serà una quantitat gens menyspreable… Si féssim un petit càlcul tindríem que, per client que atens al restaurant, inverteixes X € en publicitat. Ara imagina’t que tots els clients que atens fossin client fidelitzats; ja no hauries d’invertir més en publicitat.

Evidentment, aquesta situació ideal és utòpica, però ens permet veure la dedicació que hem de dedicar a cada client que entra al nostre restaurant, oferint-li la millor experiència possible, i sobrepassar així les expectatives del mateix comensal.

Quant al teu estudi de mercat i pla comercial, és important que desenvolupis les estratègies concretes que faràs servir per a fidelitzar els teus clients. Al final, la intenció és oferir més experiència al client de manera que s’identifiqui amb els valors de la teva marca.

Tendències del mercat

Identificar les tendències del mercat et pot ajudar a posicionar ràpidament el teu restaurant. Malgrat això, sempre has de tenir en compte que les tendències tenen un temps determinat, i que és molt important saber detectar quan han arribat al seu final, amb l’objectiu de poder renovar la teva resposta.
En aquest aspecte, has d’estar sempre informat de les últimes tendències mitjançant blogs, revistes, publicacions digitals …

Necessitats o mancances del mercat

El concepte de mercat és molt relatiu, i dependrà en cada cas de la teva voluntat com a emprenedor.
En altres paraules, has de definir quin és el teu mercat en termes geogràfics, horaris, tipus de client…
Mitjançant l’anàlisi de la competència, podràs descobrir un nínxol per al teu negoci que estigui sense explotar o parcialment explotat. Si aquest és el cas, hauràs de preveure com hi pot respondre la competència de manera que puguis anticipar reaccions i així enfortir la teva viabilitat.
Tot i això, pot ser que et decantis per un concepte de negoci de destinació, de manera que en aquest cas el factor de la localització no serà tan important.

Hàbits de les persones de la zona

Si abans hem vist el tipus de client que vols captar, ara veurem el tipus de client que freqüenta la zona on se situa el teu local, per veure si efectivament obtens unes conclusions complementàries.
Hauràs d’analitzar els hàbits de les persones de la zona i el tipus de públic que hi hagi segons cada franja horària. Les conclusions que hauràs d’obtenir seran a partir de la relació de fluxos de persones per franja horària, i també l’activitat que els fa ser per la zona.
Et serà molt útil fer una enquesta a peu de carrer que et permeti conèixer aquesta informació.