calendario-fiscal

Al teu restaurant hauràs de fer front a les obligacions fiscals en diferents dates de l’any. A continuació, et mostrem un calendari que et servirà d’ajuda per organitzar-te:

GENER

Fins al dia 20:

–    Retencions quart trimestre 2016: models 111 i 115

Fins al dia 29:

–    Declaració anual d’operacions amb tercers, any 2016: model 347

Fins al 30 de gener:

IRPF:

Pagaments fraccionats renda quart trimestre de 2016:

–    Estimació directa: model 130

–    Estimació objectiva: model 131

IVA:

–    Quart trimestre de 2016. Autoliquidació: model 303

–    Quart trimestre (o any 2016). Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: model 349

–    Resum anual 2016: model 390

–    Retencions, resum anual 2015: models 180 i 190

 

 

FEBRER

Fins al dia 1 de febrer:

IRPF:

Pagaments fraccionats renda quart trimestre de 2015:

–    Estimació directa: model 130

–    Estimació objectiva: model 131

IVA:

–    Quart trimestre de 2015. Autoliquidació: model 303

–    Quart trimestre (o any 2015). Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: model 349

–    Resum anual 2015: model 390

Retencions, resum anual 2014: models 180 i 190

Fins al dia 29:

Declaració anual d’operacions amb tercers, any 2015: model 347

 

ABRIL

Fins al dia 20:

Retencions primer trimestre de 2016: models 111 i 115

IRPF:

Pagaments fraccionats renda primer trimestre de 2016:

–    Estimació directa: model 130

–    Estimació objectiva: model 131

Societats:

Pagaments fraccionats exercici en curs:

–    Règim general: model 202

IVA:

–    Primer trimestre de 2016. Autoliquidació: model 303

–    Primer trimestre de 2016: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: model 349

 

MAIG

Des del 10 de maig fins al dia 25 de juny:

–    Esborrany i declaració anual 2015 amb resultat per ingressar amb domiciliació en compte: models D-100 i D-714

Des del 10 de maig fins al dia 30 de juny:

–    Esborrany i declaració anual 2015 amb resultat per retornar, renúncia a la devolució, negatiu i per ingressar sense domiciliació: models
D-100, D-714

 

JULIOL

Fins al dia 20:

Retencions segon trimestre de 2016: models 111 i 115

IRPF:

Pagaments fraccionats renda segon trimestre de 2016:

–    Estimació directa: model 130

–    Estimació objectiva: model 131

Fins al dia 25:

Societats:

Declaració anual 2015. Model 200

 

OCTUBRE

Fins al dia 20:

Retencions tercer trimestre de 2016: models 111 i 115

IRPF:

Pagaments fraccionats renda tercer trimestre de 2016:

–    Estimació directa: model 130

–    Estimació objectiva: model 131

Societats:

Pagaments fraccionats exercici en curs

–    Règim general: model 202

IVA:

–    Tercer trimestre de 2016. Autoliquidació: model 303

–    Tercer trimestre de 2016: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: model 349

 

DESEMBRE

Fins al dia 20:

Societats:

Pagaments fraccionats exercici en curs

–    Règim general: model 202