Búsqueda de local para bar o restaurante

Com hem vist en els capítols tant de creació del concepte com de paperassa i tràmits, trobar el local perfecte és un fet clau per a l’èxit del negoci.

No només es tracta de trobar un local al lloc idoni per al tipus de concepte que volem desenvolupar, sinó que ha de complir una sèrie de requisits que fan que, de forma automàtica, es descartin la majoria dels locals fins i tot volent tramitar les llicències d’obertura pertinents amb els costos d’inversió que això representa.

En línies generals, i com a recapitulació de tot el que s’ha descrit, direm que a l’hora de buscar un local hem de tenir en compte que:

 

 • Ha de ser en una ubicació interessant per a l’explotació segons el tipus de client que volem atendre.
 • Cal tenir la possibilitat d’obtenir una llicència d’activitat si encara no la té, segons les necessitats descrites:
  • Informe favorable de l’ajuntament
  • Sortida de fums
  • Entrades i sortides
  • etc.
 • Cal tenir el consentiment de la comunitat de propietaris per a desenvolupar aquesta activitat. Aprofitem per a incidir en aquest tema i en el fet que és importantíssim que la comunitat de veïns ens doni permís per a efectuar les millores relacionades amb l’extracció, les instal•lacions de fred i clima, la senyalització, la tensió elèctrica, etc. que afecten tota la comunitat.
 • Fins i tot complint els requisits anteriors, el local ha de tenir la grandària i la disposició justa perquè puguem plantejar la distribució de les diferents àrees de l’esbós plantejades (és a dir, la disposició del mobiliari i decoració del teu restaurant). O almenys que les puguem adaptar.
 • S’ha d’adaptar al pressupost d’inversió i explotació que puguem realitzar.

 

Com veus, no és una tasca fàcil ni senzilla, i de vegades pot resultar desesperant. Tingues paciència, és l’elecció més difícil i de les úniques que no podrem corregir. Medita bé l’elecció i pensa a llarg termini.

Òbviament, hi ha diferents maneres de seleccionar un local, però com hem esmentat anteriorment no has de signar cap document definitiu fins que no tinguis per escrit l’informe favorable de l’ajuntament.

Si encara no tens local, et proposem els canals de cerca següents:

 

 • Administradors de finques especialitzats
 • En línia, via webs especialitzats
 • Petició activa d’un local que encara que estigui ocupat compleixi les teves necessitats

 

Totes les opcions són vàlides per a trobar el local. Una vegada el tinguis localitzat, has de fer partícips de l’operació aquelles persones que t’ajudaran en el projecte, tant pel que fa a l’operació diària com al procés d’obres de millora i obtenció de la llicència per a valorar els elements clau del local en qüestió.

Per això és necessari que tinguis clar l’equip de professionals que t’han d’acompanyar en aquesta etapa:

 

 • Equip d’arquitectura
 • Equip d’enginyeria
 • Equip d’interiorisme
 • Equip de disseny gràfic
 • Equip d’industrials i instal•ladors implicats en l’obra