el cocinero, el alma de la cocina

El cor d’un negoci és l’emprenedor que el munta i el gestiona en el dia a dia.

Què puc fer perquè el cuiner, que és el cor del negoci, no ho sigui i em doni estabilitat?

En l’actualitat, la figura del cuiner està de moda i la força mediàtica gira al seu voltant. D’altra banda, la majoria dels cuiners mediàtics són al seu torn emprenedors, amb socis o sense.

Nosaltres, com a emprenedors, hem de posseir unes competències professionals per poder liderar l’equip. Hem de potenciar en els treballadors el sentiment de cooperació, ja que la suma de tots fa possible que el negoci funcioni d’una manera eficient.

Per fomentar la idea que tots ells són necessaris però que ningú no és imprescindible, hem de conèixer bé el funcionament del nostre negoci. Hem de conèixer, comprendre i poder cogestionar tot el que passa al restaurant.

Les competències clau estan relacionades amb la nostra conducta i actitud davant dels treballadors i del negoci.

 

Però, què són les competències?

Les competències són els coneixements, habilitats i destreses que desenvolupa una persona per comprendre, transformar i practicar al món on evoluciona.

Hi ha tres tipus de competències: les competències de base o bàsiques, les competències transversals o clau i les competències tècniques o professionals.

  • Les competències bàsiques són aquelles que permeten un accés a una formació o a una feina.
  • Les competències clau són les habilitats i aptituds que ha de transmetre un emprenedor perquè el treballador desenvolupi d’una manera eficaç la seva tasca. Entre elles trobaríem la resolució de problemes, la capacitat d’organització, la responsabilitat, el treball en equip, l’autonomia, la relació interpersonal, la iniciativa o habilitat i la disposició per prendre decisions sobre propostes o accions.
  • Finalment, les competències tècniques o professionals fan referència a les competències adquirides després d’haver fet una formació específica.

 

La pregunta ens planteja que, a banda de tenir i de fomentar aquestes actituds transversals com a líder emprenedor, hem de posseir unes competències tècniques o professionals relacionades amb la cuina.

Així mateix, cal conèixer i comprendre el que passa a la cuina i ser un cogestor per tal que el cap de cuina no es converteixi en el cor del negoci sinó en part d’un equip eficient.

Així no confondrem el fet que no ens interessi que un treballador sigui imprescindible amb valorar el treball de l’equip i premiar-lo.

 

Hem de posseir un coneixement global amb la pretensió real de comprendre el que s’està fent.

 

L’emprenedor que pertany al món de la restauració hauria de tenir coneixements sobre la cuina, la sala, les compres, les vendes, la part comercial, el màrqueting i la comunicació, així com la burocràcia, l’administració i la comptabilitat, entre d’altres.

El nivell de profunditat d’aquest coneixement depèn de l’estructura del negoci, de l’equip, de l’externalització que se’n faci, i també de l’oferta gastronòmica que s’hi ofereixi.

Conèixer i comprendre ens fa lliures en el nostre negoci.

 

Gabriel Bartra Gracia
Sotsdirector de Contingut d’elBullifoundation