pasos metodo sapiens

Probablement ja saps què és això de Sapiens: una metodologia per comprendre coses, tasques, projectes, marques, empreses, disciplines… Sapiens està permetent a elBullifoundation documentar, reordenar i reclassificar la restauració gastronòmica. Però Sapiens es pot aplicar a molts camps sobre els quals vulguem explorar. És per aquest motiu que és molt important poder tenir una sèrie de punts que cal seguir de manera ordenada per tal de poder treure-li el màxim rendiment. Aquests passos són els següents:

 

  1. Ordena!: l’ordre és eficiència. Tots tenim la capacitat de diferenciar els elements, els objectius, identificar categories i decidir la prioritat dels usos. En aquest cas, es començaria ordenant tota la informació de dades com ara quants paleontòlegs hi ha a Catalunya, quantes exposicions s’han fet de paleontologia els últims deu anys, quants visitants han tingut aquestes exposicions, què és el que a la gent li agrada de la paleontologia, entre d’altres…

 

  1. Contextualitza!: “Com et menjaries un elefant? A trossos!”. Aquesta pregunta, plantejada a l’exposició, ens recorda que, per solucionar un problema complex, cal fragmentar-lo. Es duria a terme una anàlisi exhaustiva dels tots els elements anteriors per delimitar l’objecte d’estudi: l’exposició de paleontologia.

 

  1. Classifica!: perquè la informació es converteixi en coneixement ha de ser accessible, és a dir, s’ha de classificar. “Classificar tots els elements d’una mateixa disciplina o camp ens permet saber què coneixem i què ens falta per conèixer”, s’explica a l’exposició Sapiens. Comprendre per crear. Dmitri Mendeléiev va crear el 1869 la taula periòdica i es va adonar que hi faltaven elements. Fins al 2016 no s’ha classificat la taula d’elements superpesants. Classificar tots els elements d’una mateixa disciplina permet determinar què sabem i què ens falta per saber. En aquest cas, es detectarien els elements que falten per conèixer d’una exposició de paleontologia.

 

  1. Imagina!: ús de les eines, tècniques i tecnologia. Des del primer ganivet de pedra fins al d’acer hi ha hagut un llarg camí. Per mitjà de l’evolució d’una eina com és el ganivet, a l’exposició es mostra com interfereixen en el procés les diferents tècniques i la tecnologia. Aplicant aquest exemple es pot analitzar com han evolucionat les exposicions de paleontologia, les eines que s’han utilitzat per aconseguir-ho, així com les tècniques i la tecnologia que s’han aplicat, per poder analitzar com són les exposicions actuals.

 

  1. Crea!: a l’exposició de Ferran Adrià s’aborda aquest pas mostrant les diferents formes en les quals es pot fer la recepta del pa amb tomàquet. Un element senzill com és el tomàquet es pot presentar en formes diverses: creant escuma de tomàquet, tomàquet cruixent, mousse de tomàquet, entre d’altres… Aplicant aquest exemple a la paleontologia, quins formats diferents pot adoptar una exposició de paleontologia? Amb quines tècniques es crearien aquests formats?

 

  1. Comprèn!: l’exposició Sapiens. Comprendre per crear culmina amb la creació d’un mapa. El mapa és l’eina per “fixar” temporalment les relacions, poder observar-les globalment i imaginar possibilitats disruptives o innovadores. Per això, es crearia un mapa amb tots els conceptes que s’han citat anteriorment i, així, es podria tenir una visió global del procés que s’ha analitzat, com és el de l’elecció d’una exposició de paleontologia. Amb tots aquests elements plasmats en el mapa, es podria prendre una decisió de l’exposició de paleontologia que es realitzaria finalment.

Ara és el teu torn per ser disruptiu i començar a explorar des d’un altre punt de vista.