Podem començar de moltes maneres, però com a punt de partida tractarem d’identificar tots els tràmits que cal considerar per a complir les obligacions administratives i legals corresponents segons l’àmbit de què es tracti.

Què he de fer? Què he de decidir?
La paperassa amb l’administració i altres entitats de control

 • Procés de constitució de la personalitat jurídica amb la qual desenvoluparem l’activitat
 • Tràmits administratius per a l’engegada de l’activitat de l’empresa
 • Obligacions comptables
 • Obligacions fiscals
 • Tràmits en matèria laboral
 • Tràmits per a la compra o el lloguer del local
 • Tràmits per a l’obra o la reforma del local
 • Tràmits per a l’obtenció de la llicència d’activitat
 • Tràmits per a complir amb la legislació sectorial específica
 • Tràmits en matèria higienicosanitària
 • Altres tràmits i requisits

Segurament aniràs treballant paral·lelament en molts d’aquests tràmits… No t’espantis, perquè com veuràs ÉS UNA PAPERASSA INCREÏBLE.

Per això és important que quan llegeixis les pàgines següents et marquis tot allò que faci referència a la teva situació i, alhora, elaboris una llista de qui farà cada cosa:

 • Gestoria fiscal
 • Gestoria laboral
 • Notaria
 • Advocat civil
 • Agent de patents i marques
 • Arquitecte tècnic
 • Dissenyadors
 • Enginyeria tècnica
 • Entitat de control ambiental
 • Mútua
 • Empresa especialitzada en formació en matèria higienicosanitària

Més endavant abordarem cadascun dels punts anteriors en detall perquè tinguis una pauta detallada.