Si hem d’identificar quin és el primer pas necessari per iniciar un negoci, hem d’anar a l’inici de tot el procés i aquest inici és la mateixa essència de l’emprenedor. L’emprenedor com a persona que serà al capdavant del negoci marca i defineix de manera molt clara quina serà l’essència del projecte i la seva personalitat marcarà de manera clau l’inici i el desenvolupament d’aquest.

Tenim clar que hi ha molts tipus d’emprenedors que són capaços d’assolir l’èxit amb perfils molt diferents, però el que elBulliFoundation ens ha ensenyat és que, en el sector de la restauració, el caràcter del líder del projecte marca molt més que en un altre tipus de projectes.

Al llarg dels anys Ferran Adrià i el seu equip han acumulat prou experiència com per definir quins han de ser els principals trets de personalitat de l’emprenedor i aquests es podrien agrupar en tres grans blocs: aptituds, capacitats (cognitives, físiques i sensorials) i emocions. Cadascun d’aquests blocs ajudarà a l’inici i el desenvolupament del projecte.

Piràmide de la creativitat en la restauració gastronòmica

 

APTITUDS DE L’EMPRENEDOR EN RESTAURACIÓ

Tot emprenedor que es llança a l’aventura de muntar un restaurant ha de tenir capacitat de lideratge. La gestió del personal serà una de les claus de l’èxit i la capacitat d’aconseguir formar un equip cohesionat i capaç de seguir les indicacions del líder són fonamentals en aquest viatge. De la mateixa manera, ser pragmàtic a l’hora d’abordar les dificultats és un altre dels valors que tot emprenedor ha de preveure. L’inici d’un negoci és ple de situacions inesperades que cal abordar de manera ràpida i eficaç. És aquí on el pragmatisme serà clau a l’hora d’estalviar esforços per assolir els mateixos objectius. La constància a l’hora d’establir rutines, tasques, fites… i l’ambició definida en una meta concreta ajudaran l’emprenedor en els moments més difícils, quan el projecte sembli haver arribat a un punt mort. És en aquests moments en els quals la paciènciaes torna una de les millors armes. Saber esperar sense deixar de creure i continuar lluitant amb la mateixa exigència amb què iniciem l’aventura és el que diferencia una idea boja d’un dia d’un projecte amb una bona base. El compromís ha de ser el mateix cada dia des de l’inici fins a l’últim dia del negoci. Finalment, podríem dir que, per a Ferran Adrià, saber aprendre dels errors i tenir l’habilitat de compartir els èxits amb l’equip són llavors que a poc a poc permetran que la nostra flor es converteixi en jardí.

CAPACITATS DE L’EMPRENEDOR

CAPACITATS COGNITIVES

L’esforç és com la gasolina per al projecte. Quan, a més, es combina amb el talent de l’emprenedor podem dir que formen els fonaments del projecte. La capacitat d’anàlisi de les situacions que ens sobrevenen, la intuïció a l’hora de prendre decisions tàctiques, la llibertat i sensibilitat amb què les prenem i la creativitat amb què les executem marcaran la diferència amb la resta. Imprimirem així el nostre segell personal. La necessitat d’estar en tensió constant per poder crear i evolucionar i la disciplinaamb què abordem les tasques ens serviran per saber si realment estem capacitats per portar endavant un negoci sols o si bé necessitem altres perfils que ens ajudin a completar el nostre esperit emprenedor.

CAPACITATS FÍSIQUES

Fonamentalment la força i la resistència són dues de les capacitats que més utilitat tindran en el dia a dia de l’emprenedor. Lacoordinació i l’equilibri determinaran el grau d’agilitat que es tingui en les tasques diàries del restaurant.

CAPACITATS SENSORIALS

En un negoci en el qual els sentits són els que jutjaran el resultat caldrà aguditzar-los. Una bona capacitat d’afinar cadascun d’ells ens permetrà crear una experiència sensorial memorable. El gust, el tacte, l’oïda, la vista i l’olfacte seran les eines amb què podrem anar afinant a poc a poc i de manera subtil l’experiència.

EMOCIONS

Les emocions són les nostres aliades però també poden ser les nostres pitjors enemigues. Saber modular-les i alimentar-les cada dia ens permetrà mantenir sempre viva aquesta flama que es compon, fonamentalment, de passiófelicitatmotivacióradicalitat per prendre decisions estrictes en els moments necessaris i il·lusió.

Ara que ja saps quines són les principals virtuts que un emprenedor ha de tenir podem passar a l’acció.