Mapa de fases de calendari per obertura restaurant

Una vegada tens clar el projecte, amb totes les gestions, tràmits i accions per a dur a terme, és indispensable elaborar uns calendaris, als quals t’hauràs d’atenir amb la màxima exactitud possible. Lògicament sempre hi ha imponderables que poden trastocar qualsevol pla, però és molt important que, en la mesura que sigui possible, respectis el que, de manera realista, hagis anotat en la teva previsió de calendari.

Durant les diferents fases de la vida d’un restaurant, has de preveure diversos calendaris o, dit d’una altra manera, diverses projeccions de tasques en el temps.

 • En primer lloc, necessitaràs un calendari fins a l’obertura, que serà aproximadament de nou mesos.
 • A continuació, aplicaràs la lupa i necessitaràs fer un calendari més detallat de les tres setmanes anteriors a l’obertura.
 • En tercer lloc, has de fer un calendari dels dotze primers mesos una vegada el restaurant estigui obert.
 • Finalment, un calendari que respongui a una previsió de cinc anys de funcionament del restaurant.

Encara que en el moment de començar a planejar el negoci, els últims calendaris et puguin semblar que responen a una realitat molt llunyana, tot el que es pugui anticipar i visualitzar serà profitós ja des del començament, cosa que no impedeix que es puguin anar modificant sobre la marxa els diferents objectius si cal i es produeixen circumstàncies no previstes.

A partir del moment en què tens la idea o conceps que faràs un projecte de restauració, s’engega un rellotge de compte enrere que conduirà a l’obertura del restaurant.

Comencen tot un seguit d’accions que hauràs d’organitzar, ordenar, prioritzar, anteposar. El treball és ingent, són moltes tasques de molts tipus i en molts fronts, i serà indispensable que tinguis a mà un calendari tan detallat com sigui possible, que t’ajudarà a controlar els temps, els diners, la marxa del projecte en general.

Calendari 1: De la idea a la inauguració

A continuació tens un model simple del que pot ser un calendari d’aquest tipus. Has de comptar que, en principi, ha de considerar múltiples aspectes, com per exemple els següents:

 • Creació del concepte
 • Elaboració d’un pla de negocis
 • Elaboració d’un estudi de mercat
 • Tramitació administrativa
  • Forma jurídica
  • Permisos
  • etc.
 • Calendari fiscal
 • Seguiment de tot allò relacionat amb l’obra
  • Projectes tècnics
   • Arquitectura
   • Permisos
   • Instal·lacions i subministraments
   • Maquinària
   • Interiorisme
   • etc.
 • Contractació de personal

Sembla complex… perquè ho és. Però el teu entusiasme i la teva capacitat de treball ho poden tot, sempre que et serveixis de les eines més adequades per a ordenar-te, i d’aquí ve la importància d’establir calendaris.

Calendari per la inauguracio d'un restaurant

Calendari 2: Les tres últimes setmanes abans de l’obertura

Mapa de fases de calendari per la inauguracio d'un restaurant

S’acosta ja la data d’inauguració del local, i quan falten tres setmanes, malgrat anar complint amb els últims passos marcats en el calendari dels nou mesos, és molt important elaborar un altre calendari, que enfocarem ja molt concretament a l’obertura, a totes les accions relacionades amb les operacions del restaurant.

Les obres, els permisos, les tramitacions… han quedat reflectides en el calendari anterior. Ara, en canvi, en aquest nou calendari es tracta de saber què és necessari per a obrir en condicions, com per exemple quan arriba l’equip, quines eines falten, quan disposarem dels productes per a poder cuinar, com serà la carta amb què obrirem, com s’organitzaran les diferents partides, etc.

Per a aquestes accions obrirem una carpeta, un document a banda, que inclourà, a més del calendari, des dels fulls de mise en place o posada a punt dels primers dies fins a la llista de convidats per a les proves que voldràs fer abans que el restaurant estigui obert al públic.

Calendari per la inauguracio d'un restaurant

Els dos darrers calendaris que fan referència a un cop el restaurant ja està obert els abordarem en un proper post.