Encares aquí la fase final i definitiva en el procés de muntar un restaurant, un compte enrere que finalitza el dia de l’obertura. Un dia en què comença tota una nova dinàmica.

Però fins llavors, tindràs deu dies en els quals hauràs de deixar-ho tot a punt. Són diverses les tasques que s’han de dur a terme. Per exemple, condicionar el local, fer que tot funcioni, que tot estigui net. Fer la mise en place de les elaboracions bàsiques principals, seguint el pla previst. Finalment, just abans de l’obertura, tens uns dies en què podràs fer proves o, dit d’una altra manera, en què el restaurant funcionarà de “manera” fictícia… encara que exactament tal com haurà de funcionar un cop l’obris.

Quant als recursos humans, ets a la pista de sortida, i deu dies abans, sens dubte, ja tens tot l’equip. Però tenim una sèrie d’obligacions que no se’ns poden oblidar, com ara el curs de prevenció de riscos laborals, el lliurament dels manuals, els uniformes, etc.

El calendari que figura en la pàgina següent t’hauria de guiar a l’hora d’assignar les tasques més importants. És un model d’exemple, però tu has de decidir quants dies necessitaràs per a deixar-ho tot a punt, quants dies preveus de rodatge o de proves, etc.

Ara bé, hem de ser conscients que no ens podem confiar i delimitar el temps de rodatge, perquè si no, no obriríem en forma. Però tampoc no ens podem passar 30 dies fent proves i amb l’equip contractat, això ens costaria molts diners. Per aquesta raó, tot el treball que hem desenvolupat els mesos previs a l’obertura s’haurà hagut de fer segons les dates de compliment.

A continuació mostrarem una llista de les tasques que cal fer just abans de l’obertura perquè les ordenis segons les teves necessitats… També hi afegim el departament responsable o les persones que t’acompanyaran per a dur-les a terme.

 

Calendari d’obertura

Conté el treball que s’ha de marcar l’empresari per a tenir un control de totes les necessitats just abans d’obrir. Ha d’exigir a tots els seus col•laboradors que compleixin aquest calendari, ja que té una importància vital.

 

Dia 1

• Lliurament de l’obra i reformes
• Avís a l’ECA
• Comprovació de la maquinària

 

Dia 2

• Llista de comandes i comanda de productes no peribles
• Contractacions, agenda de contacte, curs de prevenció de riscos laborals, lliurament d’uniformes i manuals
• Reunió amb tot l’equip. Pla de neteja

 

Dia 3

• Recepció dels productes de la mise en place

 

Dia 4

• Muntatge de sala i celler
• Formació i capacitació
• Lliurament de la guia de plats (plating guide)

 

Dia 5

Mise en place:
• Àpat en família
• Confirmació de la llista del soft opening
• Preparació de les fitxes d’invitacions
• Proves de plats per a cuina
• Preparació del servei real
• Cocció de tots els plats i donar-los a tastar als cambrers
• Últims detalls de compres i imprevistos
• Visualització per horari i fotos d’un dia al restaurant

 

Dia 6

• Ja llestos per al soft opening

 

Dia 8

• Proves amb públic convidat

 

Dia 10

• Obertura