cátedra AgroBank

El 21 de setembre de 2016 es va crear la Càtedra AgroBank, una iniciativa de la Universitat de Lleida (UdL) i AgroBank que posa a l’abast de la societat una nova eina per promoure la qualitat i la innovació a l’àmbit agroalimentari. La càtedra pretén ser un punt de trobada estratègic, un fòrum qualificat de diagnòstic i emissió d’opinió especialitzada sobre aquest sector i, alhora, un espai que afavoreixi la formació i la transferència de coneixement.

El fet que AgroBank hagi triat la UdL no és casual, ja que durant el període 2009- 2013 la universitat lleidatana va ocupar, entre les universitats catalanes, el primer lloc en la disciplina de ramaderia i el segon en la d’agricultura (informe I-UGR del 2014). De la mateixa manera, ocupa el primer lloc en tecnologia d’aliments, àmbit en el qual, a més, va ser reconeguda, durant el període 2004-2014, com la segona universitat més influent del món per la prestigiosa empresa d’informació global Thomson Reuters. Els reptes a què ens haurem d’afrontar els anys vinents són molts.

Segons les prediccions, l’any 2050 la població mundial assolirà els 9.000 milions d’habitants, un creixement que exigirà un esforç notable pel que fa a la producció d’aliments. Això no obstant, es manté de manera imparable la despoblació de les zones rurals, la qual cosa fa disminuir la força de treball de les zones de producció d’aliments, mentre que la globalització està afectant clarament el sector agrari. Això, juntament amb el creixement econòmic i la mobilitat de la població, contribueix a canviar de manera considerable els hàbits de consum d’aliments. A més, els recursos naturals estan sotmesos a una pressió sense precedents i el canvi climàtic és una realitat que afecta la producció agroalimentària. Aquests punts només són alguns reptes globals per als quals haurem de buscar una solució en un futur pròxim, però també hi ha una gran quantitat de reptes locals que esperen ser afrontats des d’una perspectiva científica i un enfocament més afí al territori.

Hi ha moltes aproximacions des de les quals es pot contribuir a millorar el sistema agroalimentari espanyol, però hi ha dos elements clau per assolir l’objectiu d’un sistema més eficaç, sostenible i modern: la qualitat i la innovació. La Càtedra AgroBank, amb aquests dos eixos fonamentals com a elements primordials, oferirà al sector productiu, a la comunitat universitària i a la societat en general, un conjunt d’eines per explorar i promoure la millora de les condicions de la producció agrària i alimentària. Així, des que es va crear, ara fa tan sols cinc mesos, la Càtedra AgroBank ja ha organitzat una jornada sobre els reptes actuals i futurs del sistema agrari mediterrani, ha convocat el I Premi a la Millor Tesi Doctoral Càtedra AgroBank, al qual s’han presentat 68 candidatures d’alt nivell científic, i ha contribuït a la transmissió del coneixement signant un acord de col·laboració entre un grup de recerca pública i una empresa del sector. I això només és una mostra del que més endavant oferirà la Càtedra AgroBank als ciutadans. Sens dubte, el millor encara ha d’arribar.

Antonio J. Ramos,
director de la Càtedra AgroBank