manual rrhh márquetin

Per poder configurar un equip de màrqueting ben organitzat hauràs de tenir en compte aquestes tasques i perfils:

Responsabilitats bàsiques del departament

 • Anàlisi i recerca: estudi de mercat, producte, competència, consumidor i comunicació
 • Creació del Pla de Màrqueting
  • Definició d’objectius a llarg termini (3 a 5 anys) i anuals
  • Definició de l’estratègia comunicativa
 • Revisió del Pla de Màrqueting:
  • Control del pla anual
  • Control de rendibilitat
  • Control d’eficiència
  • Control estratègic

 

Responsabilitats bàsiques per càrrec

Depenent de la grandària de l’empresa, aquest departament el gestionarà una persona o diverses.

Els perfils bàsics són:

Cap de Màrqueting

 • Responsable de recerca
 • Responsable de gestió estratègica
 • Responsable de gestió tàctica
  • Direcció creativa
   • Copy
   • Director d’Art

 

Ajudant

Suport al responsable i execució de tasques per a implementar les estratègies.

 

Organigrama

Base de dades del personal de Màrqueting i Comunicació

 • Guia ràpida de contacte

 

Calendari laboral

 • El departament de Màrqueting treballa durant tot l’any:
  • Primers mesos de l’any: revisió i actualització del concepte
  • Resta de l’any: posada en marxa del pla i revisió i avaluació contínues

 

Horaris

 • Horaris estàndard d’oficina

 

Reglament intern

 • Manual de benvinguda
 • Manual de convivència
 • Manual de bones pràctiques d’higiene

 

Manual de relació amb el client

 • Estàndard d’imatge
  • Uniforme
 • Protocol de benvinguda
 • Estàndards de cortesia
 • Privacitat dels clients