Controlar el dia a dia del restaurant és un esforç que el líder ha de fer amb l’ajuda de l’equip.

Què hem de controlar? La qualitat dels productes que porten els proveïdors, la regularitat de la proposta que oferim, en especial les elaboracions (el menjar i el beure), la qualitat del servei, la satisfacció del comensal i els guanys i les pèrdues (control pressupostari).

Durant la creació del restaurant hem generat manuals d’operacions de cada procés i, amb aquests, diferents eines de control com els checklists, que ens permeten fer el seguiment d’aquests processos amb facilitat.

Gabriel Bartra Gracia
Sotsdirector de Contingut d’elBullifoundation