Cada projecte és un món i el temps anterior a l’execució del projecte d’obertura d’un restaurant és relatiu però no pot ser etern.

Una vegada es pren la decisió i s’ha reflexionat sobre què, com, on i qui. El temps estimat necessari per dur-lo a terme ens l’hem de plantejar com un embaràs.

Nou mesos per executar el pla de negoci, un marge de temps que permet tenir en compte totes les fases d’obres i paperassa que no depenen directament de nosaltres.

T’hem preparat la plantilla més completa per a l’obertura d’un negoci de restauració.

Gabriel Bartra Gracia
Sotsdirector de Contingut d’elBullifoundation