Tal com podràs veure al capítol sobre la paperassa, mantenir un ordre exhaustiu de tots els aspectes legals del negoci és primordial. La nostra responsabilitat social com a empresaris així ens ho exigeix i ens serveix per poder centrar-nos a tirar endavant el negoci sense angoixar-nos pels aspectes legals.

Així la plantilla que et presentem t’ajudarà a mantenir un bon ordre respecte a les vacances de l’equip. Potser et semblarà un aspecte fútil però, creu-nos, les discussions amb l’equip per discrepàncies respecte als dies de vacances són massa freqüents.

Per això, el nostre consell és que assignis un full d’aquest tipus a cada persona de manera que sempre tinguis, en un ràpid cop d’ull, la informació de les seves vacances, tant passades com futures.

Com funciona?

Al primer full, podràs anotar de manera ràpida tots els períodes de vacances, els dies de baixa, els dies en què el treballador hagi fet hores extres… Al segon full, podràs anar desenvolupant aquestes dades de manera que sempre en quedi constància.

Així, a la secció següent, hauràs d’apuntar els dies que generi un membre de l’equip i, a mesura que vagi consumint dies, subratlla’ls per tenir una ràpida visió dels dies consumits. D’altra banda, si el treballador acumula dies pendents de l’any anterior, apunta’ls per després anar ratllant-los a mesura que els consumeixi en els seus períodes de vacances.

En l’apartat “dies extres generats” podràs anar apuntant els dies que generi per treballar en dies festius, hores extres…

vacances

Finalment, per tenir-ho tot ben controlat i que hi hagi constància per a les dues parts, en l’últim quadre és important que el treballador signi conforme ha gaudit d’un període de vacances concret. És important destacar que, en cap cas, aquest full no substitueix la carta de comunicació de vacances ni el full de sol·licitud de vacances que li pogués precedir.

Recorda també que has de repassar aquest full amb assiduïtat per confeccionar els horaris de l’equip, això t’evitarà fer la mateixa feina dues vegades per no recordar un període de vacances d’un membre de l’equip.