Saps en què gastes cada euro del pressupost? I saps com evoluciona? Doncs bé, aquestes són les principals funcions d’aquesta plantilla, el seguiment pressupostari.

El seguiment pressupostari és una eina fonamental de control que has d’enfocar des de dues perspectives.

D’una banda, t’ha de servir per visualitzar el futur, establint objectius en cadascuna de les partides que marquis (a la plantilla te’n donem alguns exemples), i així anticipar-te als fets per millorar el resultat final així com per poder delimitar el responsable de cada partida.

D’altra banda, et servirà per veure el resultat d’un període determinat, així podràs veure en quin grau t’has ajustat a la realitat i quins fets han impedit que t’apropessis a la teva previsió, així com per poder avaluar la feina dels responsables que hagis assignat per a cada punt de seguiment pressupostari.

El nostre consell és que cada mes revisis el seguiment pressupostari i que mantinguis una previsió mínima d’un any. Recorda que visualitzar i “avançar-nos” el futur ens permetrà corregir tot allò que evita que assolim els nostres objectius.

Evidentment, el control pressupostari per si sol no et servirà per millorar els resultats; davant de cada desviació que detectis, has de prendre mesures correctores que realment millorin el teu compte d’explotació. És molt important que impliquis l’equip en la consecució dels teus objectius.

Los objetivos que te marcaste en el plan de negocio deben ser acordes con los que reflejes en el seguimiento presupuestario