El projecte REconeixent té per objectiu captar la visió d’una persona d’èxit com Ferran Adrià sobre la seva experiència a l’hora de reclassificar el coneixement i com la capacitat de replantejar-se de nou escenaris ja existents ens permet aconseguir noves oportunitats. En definitiva, ens permet conèixer o reconèixer de nou.

Les preguntes s’emmarquen en tres àmbits diferents que es consideren bàsics per a qualsevol iniciativa: la creativitat, la innovació i l’emprenedoria en general. Les respostes ens van demostrar que no cal ser un empresari o emprenedor per poder innovar o ser creatiu. Cal treballar aquests aspectes en el mateix dia a dia per aconseguir nous resultats o resultats realment sorprenents.

A continuació us mostrem els primers vídeos amb les primeres respostes:

A l’hora de començar un projecte, què creus que és més important: la creativitat o el mètode?

 

 

 

Creus que hi ha una bona creativitat i una mala creativitat?

 

 

 

En quina fase incorpores la creativitat als negocis que inicies?