Aquest cop Ferran Adrià ens respon una sèrie de preguntes sobre emprenedoria.

Si haguessis de definir l'”Homo emprenedor”, com el definiries?

Avui dia que està molt de moda emprendre, quins consells donaries a qui vol iniciar un negoci?

Creus que cal la por del fracàs o realment cal fracassar? I, en contraposició, quan creus que és més convenient desistir?

Com t’imagines el país ideal per a l’emprenedor? Quines condicions hauria de tenir aquest país d’emprenedors?